Zes lintjes in Midden Delfland

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/04/2015 15:41

Schipluiden 24.04.2015 - Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag zes inwoners van Midden-Delfland benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Burgemeester A.J. Rodenburg heeft hen op vrijdag 24 april toegesproken naar aanleiding van hun bijzondere inzet voor de samenleving gedurende geruime tijd. De gedecoreerden hebben in de raadzaal van het gemeentehuis in Schipluiden de versierselen opgespeld gekregen die horen bij deze eervolle onderscheiding.

De volgende personen hebben een lintje gekregen:

Mevrouw G. van der Windt, Den Hoorn (Gerda)

Mevrouw Van der Windt is vanaf 1994 secretaris van de bridgeclub voor senioren in Den Hoorn, waarvoor de bridgedrives en –weekenden organiseert. Ook de bibliotheek in Den Hoorn heeft 10 jaar van haar diensten gebruik mogen maken, onder andere bij het invoeren van een nieuw automatiseringssysteem en het herinrichten van de bibliotheek. Als lid van de tentoonstellingcommissie legde zij contacten met exposanten, maakte zelf tentoonstellingen en hielp exposanten met het inrichten van een tentoonstelling. Vanaf eind jaren negentig heeft zij als vrijwilliger een belangrijke bijdrage geleverd aan de Zonnebloem, van 1999 tot 2010 is zij bestuurslid geweest voor de afdeling Den Hoorn. Sinds 2002 is zij een gewaardeerde vrijwilliger bij Stichting Postacademisch Onderwijs. , een non-profitorganisatie die als doelstelling het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder HBO en academisch afgestudeerden heeft. Zij verwerkt voor deze stichting de evaluatie van de cursussen, reproduceert cursusinformatie, stelt cursusmappen samen en beheert het archief en de voorraden. Mevrouw Van der Windt is sinds 2004 secretaris bij de Stichting Midden-Delfland.

De heer D.B. van der Windt, Den Hoorn (Dick)

Al sinds de jaren vijftig verricht de heer Van der Windt vrijwilligerswerk. Hij is al ruim 65 jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente ’t Woudt waar hij mensen van en naar de kerk vervoert en mensen bezoekt. Hij was zondagschoolleider en als lid van de financiële commissie betrokken bij de verbouwing van het kerkgebouw. Hij heeft ruim 15 jaar maaltijden bezorgd bij ouderen in Midden-Delfland. Van 2003 tot 2013 heeft hij zich ingezet voor de Protestants Christelijke Ouderenbond. Hij is medeoprichter en voorzitter geweest van de afdeling Den Hoorn van deze ouderenbond. De heer Van der Windt is sinds 2003 ook ouderenadviseur in Den Hoorn. Als oud-verzekeringsman met een uitstekend financieel inzicht zet hij de kennis en ervaring die hij beroepsmatig heeft opgedaan in, om de senioren in Den Hoorn te helpen bij de administratie, de belastingaangifte en het afwikkelen van financiële zaken bij het overlijden van de partner.

Mevrouw A.P. Vermeer, Maasland (Annet)

Sinds het begin van de jaren negentig is Mevrouw Vermeer actief als vrijwilliger bij verschillende instellingen. Onder andere bij de Zonnebloem waar zij hulp verleend heeft bij heel veel verschillende activiteiten, zoals de lotenverkoop, wervende acties tijdens feestdagen en als begeleider bij dagtochten. Daarnaast is zij in de jaren negentig als vrijwilliger begonnen bij de Protestantse

2

Gemeente Maasland. Zij heeft kinderdiensten geleid, was lid van het wijkteam en is sinds enkele jaren diaken. Tenslotte heeft zij in de jaren negentig als betrokken ouder en bestuurslid vrijwilligerswerk verricht voor Vereniging Christelijk Onderwijs in Maasland. Ook zet Mevrouw Vermeer zich vanaf die periode in als gastvrouw voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor de Stichting Welzijn Midden-Delfland begeleidde zij vanaf eind jaren negentig tot 2014 een groep ouderen bij de visiteclub en verrichtte hand- en spandiensten bij diverse evenementen en activiteiten. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij de Wereldwinkel Maasland en vanaf 2006 vervoert mevrouw Vermeer voor de ’s Heeren Loo Zorggroep geregeld mensen met een verstandelijke beperking naar kerkdiensten in Westland en Midden-Delfland. Vanaf 2007 is zij vrijwilliger bij “The Innercityproject” in Rotterdam.

De heer K. Kooy, Den Hoorn (Krijn)

Ruim 30 jaar is de heer Kooy al actief als vrijwilliger binnen de Protestantse Gemeente ’t Woudt/Den Hoorn. Hij had jarenlang zitting in de Kerkenraad en heeft diverse functies binnen het kerkbestuur uitgeoefend, zoals kerkrentmeester en scriba. De heer Kooy heeft zich ook jarenlang met veel gedrevenheid ingezet voor de bazaars die eens per twee jaar door de kerkgemeente werden georganiseerd. Thans is de heer Kooy nog steeds actief voor de Protestantse Gemeente ’t Woudt/Den Hoorn. Hij levert op projectbasis een belangrijke bijdrage aan de restauratie en het onderhoud van de Woudtse kerk, aan de groenvoorzieningen rondom de kerk en het coördineren van het onderhoud. Eveneens is hij de coördinator van het koffieteam. Hij is hulpkoster en initiatienemer van het opstarten van een kringloopwinkel in Den Hoorn, waarvan de opbrengsten voor de kerk bestemd zijn. Van 2006 tot 2009 was de heer Kooy vrijwilliger bij het Programma Uitzending Managers (PUM) van waaruit hij vier projecten heeft uitgevoerd: in India, Georgië, Indonesië en Rusland. Hij heeft daar ondernemingen geadviseerd over landbouwzaken op het gebied van milieu, bedrijfseconomie en sociale- en arbeidsomstandigheden. De heer Kooy combineert een praktische instelling met begrip en geduld, eigenschappen die hij sinds 2006 ten volle ingezet heeft bij het opvangen van vluchtelingen.

De heer A. Heine, Maasland (Ton)

Sinds 1972 is de heer Heine wedstrijdsecretaris bij de tafeltennisvereniging NTO en sinds 1986 bestuurslid van de tafeltennisvereniging ‘Smashing Maasland’. Ook heeft hij de jeugdafdeling opgericht en in zijn huidige bestuursfunctie neemt de heer Heine de public relations voor zijn rekening. In de jaren zeventig is hij een aantal jaren lid geweest van het Comité Sport & Spel Maasland. Vanaf 1984 is de heer Heine bestuurslid en notulist van de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Hosanna’ te Maasland. Hij verricht voor deze vereniging diverse vrijwilligersactiviteiten in de functie van 2e secretaris en verzorgt ook voor deze vereniging de public relations. 15 jaar heeft hij ook deel uitgemaakt van de Liturgiecommissie van de Gereformeerde Kerk te Maasland. Als mantelzorger is de heer Heine een voorbeeld voor velen. Hij heeft veel moeite gedaan om naast de gebruikelijke zorgtaken zijn dementerende vader bijzondere muziekervaringen te laten beleven in zijn laatste levensjaren. Ook een ouder echtpaar heeft lange tijd de zorgzaamheid van de heer Heine mogen ervaren.

De heer C.N. Ammerlaan, Den Hoorn (Kees)

Bijna 20 jaar is de heer Ammerlaan als vrijwilliger actief binnen de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Sion te Den Hoorn als lector in het lectorenoverleg, waarvan 14 jaar als voorzitter. Hij coördineert de maandelijkse vergaderingen en doet de verslaglegging. Hij assisteerde in eucharistievieringen, ging voor in lekenvieringen, in doordeweekse vieringen in de kapel en in avondwaken voor overledenen.

Vanaf 1999 organiseert de heer Ammerlaan klaverjasavonden voor twee voetbalverenigingen in Den Hoorn en vanaf 2004 is hij ook actief voor de bridgeclub Kras in Den Hoorn. Bij deze actieve bridgeclub voor senioren met 195 leden is hij wedstrijdleider en voorzitter van de technische commissie. De heer Ammerlaan fungeert ook als notulist voor de club, zorgt voor een locatie, deelt de spelers in en werft nieuwe leden.

3

Ruim tien jaar heeft hij vanuit de Stichting Welzijn Midden-Delfland warme maaltijden bezorgd in Den Hoorn bij de oudere inwoners van Den Hoorn.

In het bijzijn van familieleden en kennissen namen de gedecoreerden de vele felicitaties in ontvangst.