Zeven aanvragen voor AED 's in Maassluis

College Maassluis

Maassluis 18.03.2023 - Op 15 februari heeft CDA Maassluis vragen gesteld ten aanzien van de Automatische Externe Defibrillator (AED).


Met deze brief beantwoorden B&W de vragen als volgt.

Inleiding
Onderzoeken laten zien dat de overlevingskans bij een reanimatie bij een hartstilstand aanzienlijk toeneemt als dit binnen 6 minuten gebeurt met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Wij zien regelmatig buurtinitiatieven voorbijkomen waarbij donaties gevraagd worden voor een AED. Om zoveel mogelijk levens te redden willen we graag hier extra aandacht voor vragen en het belang ervan benadrukken.

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen we het college de volgende vragen:

1. Is er vanuit de gemeente contact met de beheerders van de AED's en met de hulpverleners?

Nee, de gemeente heeft geen contact met de beheerders van de AED's of de burgerhulpverleners. De gemeente heeft geen inzicht in de beheerders of de burgerhulpverleners. Dat komt omdat de AED- database van HartslagNu niet openbaar is omdat veel mensen hun AED alleen willen aanmelden voor het verlenen van noodhulp. Datzelfde geldt voor de database met burgerhulpverleners. Daarom geeft HartslagNu zeer selectief informatie over de locatie van AED's en burgerhulpverleners en gebruiken dit uitsluitend voor inzet bij reanimatieoproepen.

2. De gemeente geeft op haar eigen website informatie over AED's met een link naar Hartslag.nu. Hoe actueel is deze informatie en krijgt de gemeente hier wel eens vragen over?

De informatie op de website van de gemeente is alleen een verwijzing naar de website van HartslagNu en beperkte informatie. Deze informatie is actueel. Voor zover bij ons bekend, worden over de website van HartslagNu geen vragen bij de gemeente gesteld.

3. Heeft de gemeente inzicht in de dekking van AED's binnen ons gemeente?

Op de site van de Hartstichting is een kaartje te vinden waarin aangegeven wordt op welke plekken er nog 24/7 beschikbare en bij HartslagNu aangemelde AED's nodig zijn. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat een AED een gebied met een cirkel van 500 meter kan bedienen. Helaas is er geen openbare database met de locaties van alle AED's in Nederland. Dit komt onder andere omdat het niet verplicht is om je AED te laten registreren. Een burgerhulpverlener kan via zijn/haar account bij HartslagNu wel zien waar er in de buurt AED's zijn.

4. Krijgt de gemeente verzoeken van initiatiefnemers voor een financiële bijdrage en wat is het gemeentelijk beleid hierin?

Ja, de gemeente krijgt verzoeken van initiatiefnemers voor een financiële bijdrage. Voor BuurtAED's wordt een maximum van € 500  vanuit het gebiedsbudget toegekend per initiatief, mits er geen AED in de buurt hangt voor zover dat bij de gemeente bekend is. Een BuurtAED komt voort uit een bewonersinitiatief en is bevestigd bij een particulier aan bijvoorbeeld een woning of appartementencomplex. Sinds 1 januari 2020 zijn er zeven aanvragen binnengekomen, hiervan zijn er drie die nog in behandeling zijn.

Daarnaast worden via KLiK Vrijwilligers trainingen EHBO en levensreddend handelen aan vrijwilligers aangeboden. In 2022 waren er in het najaar 2 bijeenkomsten met ieder 25 deelnemers. Ook dit voorjaar worden 3 trainingen aangeboden. Het volgen van de training is gratis en kan in overleg ook voor een vereniging, stichting e.d. gehouden worden.

5. Inzet van de burgerhulpverlener is net zo belangrijk als het beschikken over een AED. Heeft u inzicht in de aantallen hulpverleners en of dit dekkend is voor onze gemeente?

Zie het antwoord op vraag 1.

6. Gaat de gemeente nog actief communiceren over het belang van de AED's en hoe je mee kunt doen met hartslag.nu?

Naast de informatie op de gemeentelijke website communiceert de gemeente regelmatig over het belang van AED's en burgerhulpverleners. Zo was de informatie over HartslagNu ook te vinden op de veiligheidsmarkt. Ook het komend jaar zal regelmatig aandacht gevraagd worden voor AED's en burgerhulpverleners.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Helaas zijn het aantal burgerhulpverleners in 2023 met ruim 1/3 afgenomen t.o.v. 2022. In 2022 waren er nog 260.000 vrijwilligers en in 2023 zijn dit nog maar 160.000. Door het afnemen van het aantal vrijwilligers verslechtert de landelijke AED dekking. Wat op termijn weer terug is te zien in het aantal succesvolle reanimaties. Een AED kan overal hangen, maar als er geen AED bedieners zijn dan duurt het langer alvorens de AED ingezet kan worden. Dit kost allemaal kostbare tijd, waardoor de overlevingskans afneemt. Daarom stimuleert AEDmaster deze initiatieven, middels sponsoring. Dat houdt in dat u als buurt, VVE of vereniging een AED wilt aanschaffen wij u gegarandeerd de laagste prijs bieden. Een AED redt levens, echt waar!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.