Zeven Midden-Delflanders krijgen een lintje

Geplaatst door Westlanders.nu op 26-04-2021 10:58 - Gewijzigd op 26-04-2021 12:52

Midden Delfland 26.04.2021 - Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag 7 Midden-Delflanders gedecoreerd.


Vier inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Verder werd 1 inwoner gedecoreerd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en 1 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Evenals in 2020 kende lintjesregen dit jaar een aangepaste uitvoering.

In plaats van een toespraak in een volle raadzaal, kregen zes decorandussen het nieuws te horen van burgemeester Arnoud Rodenburg. De zevende inwoner ontving het nieuws via burgemeester Aboutaleb van gemeente Rotterdam vanwege zijn inzet voor >Dreamnight at the Zoo (Diergaarde Blijdorp). Deze decorandus ontvangt zijn lintje in de loop van de week in het stadhuis van Rotterdam.

De volgende inwoners van Midden-Delfland werden gedecoreerd (in alfabetische volgorde):

De heer P.H.M. (Peter) van Adrichem uit Schipluiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter van Adrichem heeft een flinke stempel gedrukt op het aanbod van culturele initiatieven in Schipluiden. Zo was hij één van de drijvende krachten achter Disco Freestone, Zomerfeest Schipluiden, Stichting Evenementen Midden-Delfland (mede-oprichter), zangverenigingen St. Michaël en Vivace, en huiskamerfestival Cult Royale. Peter is op allerlei terreinen actief, maar hij wordt in het bijzonder geroemd vanwege zijn kennis van productie en techniek (geluid en verlichting), die innovatie en professionalisering mogelijk maakte.

De heer J.J.P. (Jan) de Goede uit Den Hoorn
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Jan de Goede levert al 4 decennia een grote bijdrage aan ontwikkelingen op het terrein van fiscaal recht, zowel binnen als ver buiten onze landsgrenzen. Eén van zijn voornaamste drijfveren daarbij is het creëren van meer evenwichtige verhoudingen in de wereld. Via non-profit organisatie IBFD houdt hij zich momenteel in dat kader bezig met het ontwerpen van fiscaal verdragsbeleid voor ontwikkelingslanden. Ook adviseert hij overheden bij het ontwikkelen van de bijbehorende wetgevingen. Jan geeft voorlichting en onderwijs aan de internationale fiscale gemeenschap en via universiteiten aan studenten wereldwijd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van belastingrecht. Dat doet hij onder meer via hoogleraarschappen, publicaties en conferenties. Zijn cursussen maken deel uit van het vaste programma van universiteiten over de hele wereld.

Daarnaast zet Jan zich lokaal in voor de geestelijke gezondheid van geloofsgenoten. Hij is lid van het kerkbestuur van zijn parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion. Ook is hij al vele jaren voorzitter van de Commissie Pastoraat in Zorginstellingen in Delft en omstreken en was hij lid van de Diocesane Raad van het Bisdom Rotterdam. Tenslotte is Jan de Goede sinds 2014 lid van het Buurtpreventieteam Den Hoorn.

De heer W. (Wilbert) Harteveld uit Den Hoorn
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wilbert Harteveld is sinds 2004 bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij CJV 't Zoldertje, de jongerenvereniging van de Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn. Dit was hij al eens eerder van 1984 tot 1990. Hij geeft onder meer leiding aan de hobbyclub, coördineert de oud papieractie en is lid van de bouwcommissie. Sinds 1994 organiseert Wilbert daarnaast de sponsorwerving voor Protestantse Kerk 't Woudt - Den Hoorn. Ook houdt hij zich bezig met het onderhoud van de kerk. Tenslotte is Wilbert scheidsrechter bij het recreantenteam van volleybalvereniging VVV Delta in Den Hoorn.

De heer H. (Henk) Hensen uit Maasland
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot zijn pensionering in 1990 was Henk Hensen werkzaam bij Havenloods Rotterdam. In deze functie droeg hij, onder meer met zijn handleidingen, artikelen en boeken over de bouw en het gebruik van sleepboten, bij aan de aanscherping van de veiligheidseisen in de maritieme wereld. Hij schreef onder andere het boek Tug use in Port, a practical guide. Deze gids wordt gebruikt door loodsen wereldwijd. Sinds 1995 is Henk schipper en mentor bij veer-/rondvaartboot De Kwakel in Maasland. Daarnaast verzorgt hij rondleidingen in het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis. In 2014 kreeg Henk de zilveren Erespeld voor zijn werk voor de orgelcommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Maasland.

De heer J.C. (John) van Os uit Den Hoorn
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

John van Os is werkzaam als dierverzorger bij Diergaarde Blijdorp. Op vrijwillige basis is hij sinds 1996 organisator van Dreamnight at the Zoo. Dit evenement, met inmiddels meer dan 1.000 bezoekers, biedt chronisch zieke en gehandicapte kinderen een unieke avond in de dierentuin. Op buitengewone wijze zet de gedecoreerde zich hiervoor in. De heer Van Os verzorgt onder meer de contacten met bedrijven, ziekenhuizen, artiesten en vrijwilligers die hun diensten geheel belangeloos ter beschikking stellen van de kinderen.

De heer J.T. (Jack) Pronk, Schipluiden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Jack Pronk is wetenschapper en hoogleraar Industriële Microbiologie aan de Technische Universiteit Delft. Als wetenschappelijk directeur van het Kluyver Centre for Genomics gaf hij samen met collega’s van andere universiteiten het Nederlandse biotechnologische kennisklimaat vorm. Jack is één van de grondleggers van de ontwikkeling van gisten als productieorganismen. Door deze uitvinding kunnen op een duurzame en slimme manier producten als antibiotica en bio-ethanol worden gemaakt. Zijn onderzoek vormt een basis voor vele belangrijke innovaties. De economische en maatschappelijke meerwaarde van zijn biotechnologische uitvindingen wordt beschreven als 'enorm'. Zijn wetenschappelijk werk is bekroond met vele nationale en internationale prijzen en onderscheidingen.

De heer J.D.J. (Jaap) Renaud uit Schipluiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Renaud zet zich al 40 jaar in voor sport, cultuur en ondernemerschap in Schipluiden. Dat doet hij in wisselende functies als medewerker, jeugdleider/trainer, bestuurslid, penningmeester of voorzitter. Veel initiatieven kunnen op zijn energie en enthousiasme rekenen, in het bijzonder Disco Freestone, Zomerfeest Schipluiden, V.V. Schipluiden, Ondernemersvereniging Schipluiden, Ondernemers Federatie Midden-Delfland en Stichting Sporthal Keenenburg. Jaap was een van de initiatiefnemers en gangmakers achter de oprichting van sporthal Keenenburg, een multifunctionele hal voor tennis, voetbal en handbal.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.