Zomer gearriveerd, reddingsbrigade draait op volle toeren

Reddingsbrigade 's-Gravenzande

's-Gravenzande 06.07.2015 - Na twee jaar beleefde Nederland de afgelopen dagen weer een hittegolf. Met dagen met temperaturen van ruim boven de 30°C was het op sommige momenten extreem warm.

Kans op oververhitting nam in het land toe, terwijl de koude Noordzee met een temperatuur van 17°C de kans op kramp en onderkoeling deed vergroten. Desondanks kijken de vrijwilligers van de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade tevreden terug op deze mooie dagen met tevens een geslaagde inzet van het nieuwe materiaal!

De Reddingsbrigade heeft het voornamelijk druk gehad met het verlenen van eerste hulp (45 stuks) bij kleine wondjes, kwallen- en insectenbeten en flauwtes. Voor vermissingen kwam de Reddingsbrigade opvallend weinig in actie, slechts drie keer. Veel tijd ging er uit naar preventief patrouilleren. Al lopend, rijdend en varend werden de strandbezoekers door Lifeguards in de gaten gehouden en gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties.

Afgelopen week hebben de 's-Gravenzandse vrijwilligers twee keer ondersteuning verleend bij incidenten buiten het eigen bewakingsgebied. Op woensdag werd er assistentie gevraagd voor een vermissing op het Scheveningse strand. Tijdens het arriveren was de vermiste persoon terecht en is de eenheid teruggekeerd naar het eigen strand. Op donderdag is de alarmploeg uitgerukt voor een persoon in zee ter hoogte van de Zandmotor. Het bleek hier om een watersporter te gaan. Na enkele zoekslagen te hebben gemaakt bleek dat een mobiele telefoon onterecht een noodoproep per sms had verzonden. Gelukkig niemand echt in de problemen. De aanwezige vrijwilligers hebben de situatie gebruikt voor een oefening.

Toegangswegen

Minder tevreden is de Reddingsbrigade over de bereikbaarheid van het strand via de toegangswegen. Fietsen, brommers en scooters blokkeren de doorgang waardoor hulpdiensten soms lastig of zelfs niet in staat zijn om het strand te bereiken. De Reddingsbrigade is daarover bezorgd en vreest dat er een moment gaat komen dat ze niet op tijd bij een incident aankomen. De Reddingsbrigade doet daarom een oproep aan de strandbezoekers: plaats rijwielen op de daarvoor bestemde plaatsen, houd doorgangen vrij voor voertuigen van hulpdiensten en blokkeer geen uitritten. Iedereen heeft daar baat bij.

De 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade kijkt tevreden terug op mooie zomerse dagen. De sfeer op het 's-Gravenzandse strand was bovendien gezellig. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Een mooie start van de zomer!

 

Nieuwe materiaal

Ten behoeven van het materiaal heeft er bij de 's-Gravenzandse Reddingsbrigade een impuls plaats gevonden op het gebied van materiaal. Door vrijwilligers is in het winterseizoen veel tijd besteed het vervangen van het rijdend en varend materiaal. Daarnaast zijn alle vrijwilligers in "een nieuw jasje gestoken" met een nieuw kledingpakket.

De twee hulpverleningsvoertuigen zijn de afgelopen winterperiode vervangen voor twee nieuwe voertuigen van het merk Toyota van het Type Hilux. Uit een testtraject is dit voertuig binnen dit segment als beste naar voren gekomen. De oranje voertuigen zijn voorzien de officiële Reddingsbrigade-striping voor herkenbaarheid. Voor dringende taken zijn de voertuigen voorzien van optische- en geluidsignalen. Omdat de Reddingsbrigade ook regelmatig met schemer of in het donker wordt ingezet zijn de voertuigen voorzien van werk-, oriëntatie en zoekverlichting. Beide voertuigen zijn identiek en uitgerust met EHBO-materiaal, een AED en zuurstof. Bij grote incidenten verzorgt de Reddingsbrigade het transport van het slachtoffer over het strand van het incident naar de Ambulance. In veel gevallen zijn deze voertuigen als eerste te plaatsen voor het verlenen van eerste hulp.

 

Voor het transport van de vaartuigen beschikt de Reddingsbrigade over een tractor. Door het inzetten van een tractor worden de hulpverleningsvoertuigen ontzien van zware belasting door het trekken van trailers over het strand. Bovendien blijven de hulpverleningsvoertuigen beschikbaar voor de primaire taak namelijk strandbewaking. Deze tractor is afgelopen winter helemaal uit elkaar gehaald en volledig gereviseerd.

In 2012 is de Reddingsbrigade van 's-Gravenzande in het bezit gekomen van een waterscooter. Naast de snelle boten heeft de Reddingsbrigade er toen voor gekozen de vloot uit te breiden met een waterscooter. Een waterscooter is snel te verplaatsen over het land, is zeer wendbaar op het water en is te besturen door slechts één persoon. Na twee jaar ervaring te hebben opgedaan heeft de Reddingsbrigade besloten om een snelle boot in te wisselen voor een tweede waterscooter en daarmee beter inzetbaar te zijn. afgelopen winter is de tweede waterscooter aan de vloot toegevoegd ten kosten van een snelle boot

Het bestuur van 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade hecht veel waarde aan vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers moet je faciliteren zodat ze hun werk goed en veilig kunnen doen. Herkenbaarheid en bescherming tegen factoren van buitenaf staan daarbij centraal. Daarom zijn alle strandwachters en instructeurs voorzien van een nieuw kledingpakket. Hierbij is gekozen voor landelijke uniformiteit met de wel bekende kleuren rood en geel.

Algemene Informatie 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade


De 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade is op 28 februari 1950 opgericht. De doelstelling van de vereniging is: De verdrinkingsdood te bestrijden, hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water.

De 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade tracht deze doelstelling onder andere te realiseren door het organiseren van opleidingen en cursussen, het geven van voorlichting en het bewaken van het 's-Gravenzandse strand.

De 's-Gravenzandse Reddingsbrigade  verzorgd de strandbewaking op het ’s-Gravenzandse strand in de gemeente Westland op de slagen Vlugtenburg, Bankdijk en Arendsduin. Dit doen wij van 15 mei tot 15 september in de weekenden. In de periode van 13 juli tot en met 28 augustus bewaken wij ook doordeweekse dagen. Daarnaast beschikt de 's-Gravenzandse Reddingsbrigade over een alarmploeg die 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar staat voor hulpverlening op het Westlandse strand en het directe achterland. Bij overstromingen kan de reddingsbrigade worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening.

De 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade  is aangesloten bij de landelijke organisatie Reddingsbrigade Nederland. Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij NOC*NSF, het Oranje Kruis en de wereld-reddingsbrigade organisatie International Life Saving (ILS) en de Europese afdeling ILS Europe.

De Reddingsbrigade van  's-Gravenzande heeft 250 vrijwilligers waarvan er 120 actief zijn als strandwachter. 60 vrijwilligers vervullen een vrijwillige taak binnen een commissie of werkgroep op het gebied van opleidingen, materiaal en vastgoed, vrijwilligersbeleid en ondersteunden taken voor de vereniging.

Voor meer informatie over de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade , zie www.reddingsbrigade.com .