Zwemverbod bij Zandmotor opgeheven

ODMH

Monster 01.05.2014 - Onlangs is er onderzoek verricht naar de veiligheid van de Zandmotor in verband met het zwemverbod.

Na onderzoek is geconcludeerd dat het huidige zwemverbod per 1 mei 2014  opgeheven wordt.

Het zwemverbod gold tot nu toe voor het gebied  langs de kuststrook van Oriëntatiepaal E1 tot en met G1 aan de buitenrand van het schiereiland van de Zandmotor. Het zwemverbod was ingesteld in verband met sterke stromingen. Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende het afgelopen jaar aan de buitenzijde van de Zandmotor een zandbankenrij is aangegroeid. Hierdoor wordt de stroming afgeremd en verder van de kust gehouden. Op basis van deze ontwikkeling is besloten het zwemverbod voor de Zandmotor op te heffen.

Zwemmen in zee blijft onderhevig aan het risico van snelle, onverwachtse wijzigingen van de plaatselijke situatie. Daarom is het belangrijk dat strandbezoekers goed de vlaggen en borden in de gaten houden. Daarnaast dienen strandbezoekers te allen tijde de aanwijzingen en veiligheidsinstructies van strandwachten of bijzondere opsporing ambtenaren op te volgen.

Controle op veiligheid

De zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), de toezichthouders van de gemeente Westland én Den Haag en de reddingsbrigades houden de situatie van de Zandmotor nauwlettend in de gaten. Zij informeren bezoekers over de actuele situatie en de gevaren en regels op het strand.

In de perioden van 15 mei tot 15 september zijn de reddingsbrigades op het strand aanwezig gedurende het weekend. Van 19 juli tot en met 31 augustus zijn de reddingsbrigades zeven dagen per week aanwezig. Daarnaast is de reddingsbrigade 24/7 oproepbaar via 112-alarmcentrale en Kustwacht.

De situatie rondom de Zandmotor is dynamisch. De situatie zal daarom continue in de gaten worden gehouden. Als de situatie daarom vraagt zullen er door de betrokken partijen maatregelen worden genomen in het kader van de veiligheid.