Doelstelling gemeente voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Geplaatst door Westlanders.nu op 01-04-2022 04:30 - Gewijzigd op 12-04-2022 17:15

Westland 01.04.2022 - Als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de VRH in maart de opgave gekregen om op korte termijn huisvesting te bieden aan ongeveer 2.000 vluchtelingen.


Voor de kortdurende opvang draagt Westland bij door 400 vluchtelingen op te vangen.

Het college is van plan om 300 vluchtelingen langdurend op te vangen, langer dan 6 maanden. Hiervoor zijn verschillende locaties in beeld. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten voor de gemaakte kosten zullen worden gecompenseerd. Ook particulieren hebben uit eigen initiatief vluchtelingen opgevangen. De vluchtelingen zullen binnenkort weekgeld ontvangen vooruitlopend op het van kracht worden van een landelijke regeling. Particulieren zelf krijgen echter geen tegemoetkoming in de opvangkosten. Wel zijn vluchtelingen en particuliere opvangers vrij om afspraken te maken over een bijdrage aan het huishouden. 

De doelstelling ziet er als volgt uit:

-Onder gemeentelijke regie Vluchtelingen uit Oekraïne zowel kortdurend als langdurend dan 6 maanden op te vangen.
- Voor de kortdurende opvang een maximum van 400 vluchtelingen te hanteren. Dit gebeurt in park Vlugtenburg in 's-Gravenzande (110 opvangplekken tot 15 mei en 60 tot 15 juli), het Fletcher/Carlton hotel in Naaldwijk (170 tot 1 oktober) en Homeflex/Elsenbosch in Honselersdijk voor 120 opvangplaatsen.

- Voor de periode 1 juni – 1 oktober de capaciteit van Carlton/Fletcher voor regionale kortdurende opvang aan te bieden bij de regio.
- Het verschil kortdurend/langdurend (100 opvangplekken) voor langdurige opvang aan te melden bij de regio voor plaatsing buiten het Westland.

- De locatie-coördinatoren te mandateren tot het betalen van noodzakelijke kosten tot € 1.000 per transactie.
- Vooruitlopend op de landelijke leefgeldregeling over te gaan tot het verstrekken van leefgeld.
- Niet financieel bij te dragen aan de realisatie van particuliere initiatieven.
- Alle kosten in rekening te brengen bij de Rijksoverheid.
- De raad bij de 1e actualisatie voor te stellen budget beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve voor de opvang, wat geschat wordt op € 5 miljoen. 
- Een voorgenomen besluit te nemen om voor de langdurende opvang een maximum van 300 vluchtelingen te hanteren.

- Een voorgenomen besluit te nemen om voor de langdurende opvang Homeflex/Elsenbosch in Honselersdijk (120 per 25 maart), Burgemeester Crezeelaan 24 De Lier (100 per 15 mei ) en Arckelweg 30 Poeldijk (20 per 1 juni ) aan te wenden in totaal voor 240 mensen.

- Een voorgenomen besluit te nemen om een onderzoek te starten naar een aanvullende langdurige opvanglocatie voor 60 vluchtelingen en hierop anticiperend alvast een optie te nemen op de benodigde woonunits. 

Het Rijk heeft haar taakstellingen op 30 maart verder toegelicht

 

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.