Open brief WV aan college inzake hulp voor Oekraïners

Advertorial

Westland 02.03.2022 - Westland Verstandig heeft een open brief naar het college verstuurd waarin de gemeente om een leidende/coördinerende rol wordt gevraagd voor hulp aan Oekraïners. 


Onderstaand de inhoud van de brief.

'Geacht College,

Bij onze fractie komen veel vragen binnen van inwoners en ondernemers wat ze kunnen doen voor de inwoners van Oekraïne. Rondom ons heen zien we al inzamelingen van kleding en andere goederen. Ook krijgen we berichten van inwoners die willen helpen en die aanbieden tijdelijk Oekraïense mensen in huis op te nemen en willen weten hoe dat eventueel geregeld kan worden.

Eerder stelde een andere raadsfractie al vragen over de wijze waarop de gemeente zich voorbereidt op de eventuele komst van Oekraïense mensen. Amsterdam en andere steden boden reeds spontaan hulp aan. Er staan in Westland een aantal gebouwen leeg zoals 2 oude gemeentehuizen, de Eendenburcht en kantoorcomplexen en wellicht kunnen daar tijdelijk -bij wege van aanvullende noodhulp- Oekraïense mensen gehuisvest worden.

- Is het College bereid dat te gaan doen?

Voor wat betreft privé huisvestingsinitiatieven:

- Is het College bereid om daarvoor per direct een centraal gemeenteloket in te richten om onze inwoners, die daar open voor staan, zich te laten registreren voor tijdelijke huisvesting?

Uw College dient het invoeren van een dergelijk loket met onze inwoners goed te communiceren zodat onze inwoners ook bekend zijn met een en ander. Wij stellen voor dat -als het College dit oppakt- per 10 dagen het aantal meldingen voor tijdelijke huisvestingshulp wordt bekendgemaakt.

Gaarne een snelle reactie van het College. Westland Verstandig kiest bewust voor deze brief omdat artikel 42-vragen pas na de verkiezingen beantwoord zullen worden en er tot mei geen inhoudelijke vergaderingen van de Raad zijn en dit is een urgent probleem wat direct de aandacht vraagt.'

Met vriendelijke groet,

De fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Leo Boekestijn
Carlieke van Staalduinen
Renate van der Giessen
Melanie Stokkers
Arie Bongaards
Jan Bogaard
Patricia van der Doorn

Advertorial

Reacties (2 reacties geplaatst)

Huh? We waren toch traditiegetrouw tegen die oost-Europeanen? Zo vallen we keihard door de mand. Blijken we wel overal ruimte te hebben voor ‘onze eigen’ arbeidsmigranten. Laat het Den Haag en Vlaardingen niet horen.
Lijkt me een prima idee. Het Westland kent veel grote woningen en lege gebouwen en we kunnen best een beetje inschuiven en een periode voor deze mensen zorgen. Zij hebben echt alles verloren.
Kunnen de gezamenlijke kerken in het Westland zich daarbij aansluiten.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.