Sterke bevolkingsgroei door immigratie in 2022

CBS

Nederland 27.10.2022 - Mede door de instroom van vluchtelingen is de bevolking van Nederland in de eerste drie kwartalen van 2022 met 191.000 inwoners gegroeid.


Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. Deze laatste groep bestond voor 30% uit mensen die uit Oekraïne kwamen. Begin oktober telde Nederland bijna 17,8 miljoen inwoners. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2022 vooral door buitenlandse migratie. Tot en met september vestigden zich 317.900 immigranten in Nederland. Ruim 97.000 van hen kwamen in verband met de oorlog in Oekraïne naar Nederland. Ook de emigratie was hoger dan een jaar eerder. Er vertrokken 129.400 mensen naar het buitenland. Per saldo (immigratie min emigratie) kwamen er door buitenlandse migratie 188.500 inwoners bij. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als in dezelfde periode van 2021. Zonder migratie van en naar Oekraïne zou het migratiesaldo 102.500 hebben bedragen, ruim 22.000 meer dan in dezelfde periode van 2021.

Minder kinderen geboren, meer mensen overleden
Tot en met september werden minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk was de sterfte naar verhouding hoog, ook hoger dan in dezelfde periode van 2020 en 2021. Gedurende een langere periode overleden meer mensen dan verwacht. Tot en met september 2022 werden 2.500 meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) was relatief laag. In het eerste halfjaar van 2022 was de natuurlijke aanwas nog negatief.

Meer immigranten, vooral uit Oekraïne
Dit jaar is de immigratie hoog. Dat is mede het gevolg van de situatie in Oekraïne. Vooral in de eerste maanden na de inval van Rusland op 24 februari 2022 kwamen relatief veel mensen vanuit Oekraïne naar Nederland. Ook in het derde kwartaal schreven zich nog ruim 18.000 Oekraïense vluchtelingen in bij een Nederlandse gemeente.

De meeste migranten die vanuit Oekraïne kwamen, zijn daar of in de toenmalige Sovjet-Unie geboren. Naast immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie vestigden zich ook meer immigranten die in andere delen van de wereld geboren zijn. Vooral het aantal Aziatische migranten nam toe ten opzichte van de periode januari-september vorig jaar. Er schreven zich bijvoorbeeld meer mensen in uit India, Turkije en Syrië, maar ook uit Afghanistan.

Er keerden minder in Nederland geboren migranten terug naar Nederland. Immigranten uit andere Europese landen vormden, buiten immigranten uit de (voormalige) Sovjet-Unie, de grootste groep.

Ook meer emigranten
Niet alle immigranten die naar Nederland komen, blijven. Een deel gaat weer terug of vertrekt naar elders. Tot en met september vertrokken meer emigranten dan in dezelfde periode van voorgaande jaren, al nam hun aantal minder sterk toe dan het aantal immigranten. Vooral in het derde kwartaal trok de emigratie aan. Dit zijn deels vluchtelingen uit Oekraïne die Nederland weer hebben verlaten. Van degenen die zich na 24 februari 2022 vestigden zijn er inmiddels ruim 11.000 weer geëmigreerd. Het merendeel ging terug naar Oekraïne. Ook Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk waren vaak voorkomende bestemmingslanden.

Ook emigreerden meer in Nederland en elders in Europa geboren inwoners dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal Aziatische emigranten was wel kleiner. Na het uitbreken van de coronapandemie in 2020 daalde het aantal immigranten uit deze groep sterk. Nu er meer Aziatische migranten naar Nederland komen, neemt langzaamaan ook het vertrek weer toe. In het derde kwartaal was het aantal emigranten uit deze groep groter dan in het derde kwartaal van 2021.

Meer Nederlandse migranten vertrokken dan teruggekeerd
Het migratiesaldo van in Nederland geboren migranten was tot en met september 2022 negatief: het aantal emigranten was 11.900 groter dan het aantal immigranten. Het vertrekoverschot was 8.000 groter dan in dezelfde periode van 2021. In 2020 en 2021, de eerste jaren na het uitbreken van de coronapandemie, vertrokken minder Nederlanders en was het migratiesaldo tijdelijk positief.

Reacties (31 reacties geplaatst)

Bakstenen heeft gelijk. Mijn gasten betalen alles uit eigen zak.
Mensen, niet verder vertellen, anders wordt Truus boos, maar er zijn ook immigranten die geld hebben.
Waarop men baseert dat deze mensen geen geld hebben kan ik niet plaatsen.
En deze gaan echt niet naast Truus wonen, die verdienen gewoon geld.
Als men de grenzen dicht wil doen zoals de populisten willen, dan komt men van een koude kermis thuis, overgrote deel werkt gewoon, onder deze getallen zitten ook Aziaten die IT er zijn.
En de buurman aan de andere kant heet
waarschijnlijk Pjotr.
Deze aflevering van Wie Is De Mol was wel
héél makkelijk.
Het is nu wel duidelijk dat "Trudy" met
haar (?) verdachte praatjes is ingehuurd
door PVV/ FVD- achtigen om de voorzet te
geven waar zij op kunnen scoren.
Ik geloof geen barst van die advocaat van de duivel verhalen. En hoeveel mensen hebben er een Oekraïense buurman? In Nederland? En die krijgen echt geen WW.
Ik vind het wel fijn dat er zoveel mensen zijn bijgekomen. Ik deed eerst altijd werken van 8 tot 5. Maar toen sprak ik mijn Oekraïnse buurman en die vertelde hoe je een uitkering kan krijgen. Ik heb me daarin verdiept en nu heb ik zelf ook een uitkering. Ik krijg nu 193 euro minder dat toen ik werkte maar ik hoef nu geen auto meer te rijden dus hou ik meer over. Dat is toch super. Ik kan het iedereen aanraden.
Er zijn inmiddels al weer 11 duizend
Oekraïeners vertrokken.
Yo heeft gelijk!
De reacties hieronder lezend gaat het erg druk worden op de door Bouke A. georganiseerde dialoogavond in het World Horti Center op woensdag 16 november. (Tijdens deze avond kunnen inwoners van de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de zorgen die zij hebben en over mogelijke oplossingen)

Of is het makkelijk om hier je frustraties van je af te typen en verder alles maar op z'n beloop te laten...
Mooi hoor al die mensen er bij, wordt steeds gezelliger.
Rutte heeft gelukkig diepe zakken zodat iedereen een Fijn en Onbezorgd bestaan zal hebben in NL.
A.Ruygrok, Monster.
Lopachin jij gelooft ook denk ik nog in de tandenfee of sinterklaas
Nederland is een vlak land, maar het Westland is het platste deel.
-"alle buitenlanders terug".
-"van mijn belastingcenten".
-"grenzen dicht".
-"eigen volk eerst".
-allemaal tuig en E-bike dieven ".
Geestelijke armoede!
Mooi open gesprek over een studie waaruit blijkt dat de massa immigratie gaat zorgen voor het verval van de verzorgingsstaat. We zijn hard op weg om een land als Amerika te worden waar de een in een villa woont en de ander in een tentenkamp in het centrum van de grote stad. De politici doen juist wat we niet moeten doen en als je het aan wilt kaarten dan ben je een racist.

https://youtu.be/K8Toj8-1LgM?list=PLOosJrK6HH-UXx9Z6cqI3dOmyRtUIyjs0
Demografie wordt onderschat. Hoewel migratie van alle tijden is , en ook nodig, wordt de spankracht van de samenleving nu overvraagd. Het merendeel van Oekraïnse oorlogsvluchtelingen heeft overigens werk.
Wat een schaamteloze, voorspelbare,
racistische, bevooroordeelde
en kortzichtige bende is het hier toch!
De economie van Westland staat of valt met arbeidsmigranten!
Als je asielzoeker bent, dan ben je nog niet meteen geëmigreerd. Dus.
Hebben al die criticasters wel eens nagedacht over wie er naast hun bed moet staan als hulpbehoevende 90-jarige ?
Asielzoekers mogen helemaal niet werken.
Land gaat pas echt kapot zonder goedkope semi slaven.
Het fijne is als de asiel/gelukzoekers een ingericht huis hebben en uitkering na 5 jaar nog niet eens de helft aan het werk is Waar gaat dit naar toe? Ook ons sociaal stelsel wordt compleet uitgehold. Wanneer houd dit op? Hoe moeten mijn kinderen aan een woning komen? Die willen ook gaan settelen. Ales is voor de nieuwkomers die nog nooit iets hebben bijgedragen aan de economie en daarvan zijn er velen die dat ook niet gaan doen. Het land gaat hieraan kapot.
Niet zo slim om te denken dat arbeidsmigranten hier alleen maar zijn om onze heilige e-bikes te stellen.
Zonder hun bijdrage loopt alles vast.
Migratie hoort er bij.
En meneer Klaver en mevrouw Kaag zien dat het goed gaat.

Wat ben ik blij dat wij geen kleinkinderen hebben.
Opgroeien in een maatschappij in verval is geen fijn toekomst perpectief.
Ik roep het al jaren geert voor president en dat stel wat er zit in de ww we zijn er nog niet kom binnen plek en uitkerinsgeld zat
top super, en wanneer nemen we een paar 1000 van die kans parels in het westland op? lekker bouwen voor die gasten nog een moskee er bij nog zo moslim school. leuk kan niet wachten op de verrijking.
Dit kon je toch aan zien komen? Die grenzen wagenwijd open! Het loopt helemaal uit de hand. Allemaal mensen die verteld is: in Nederland hoef je niet te werken en je krijgt toch geld!!!
Bizar, 98.000 duizend vluchtelingen uit Oekraïne. In Polen, een minder welvarend land dan Nederland, zijn ze de 4 miljoen Oekraïense vluchtelingen gepasseerd.
Uiteraard is Polen minder dichtbevolkt dan Nederland. Maar toch knap dat ze die 4 miljoen mensen een dak en eten kunnen geven. In kunnen we een paar honderd al niet aan. Niemand durft ze in huis te nemen (ik ook niet), terwijl in Nederland de minste bewoners per huishouden van der hele wereld kent (dat komt waarschijnlijk door Prins Bernard en consorten).
PVV. PVV.PVV.PVV
Misschien wordt het een gezellige mix van kleuren. Net als Brazilië. Goed voor ons voetbal. Hoe het uitpakt voor de economie moeten we afwachten.
Uhhhhhh ja je verwacht het niet he
Pffffffffff het is nu fantastisch hier, maar over jaar of 25 is het hier natuurlijk geweldig!
Nederland zal een stadstaat worden.
Net als b.v. Singapore.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.