Aangescherpte regels pleziervaart te Rotterdam

Nauticgear.nl

Rotterdam 25.02.2019 - De regels omtrent pleziervaart in de regio Rotterdam gaan in 2019 strenger worden gehandhaafd dan voorheen.

Dat heeft voornamelijk te maken met het aantal incidenten dat vorig jaar heeft plaatsgevonden. In totaal waren dat er veertien met pleziervaartuigen en dat is volgens het Havenbedrijf Rotterdam simpelweg te veel. Volgens hen kunnen deze incidenten voorkomen worden door de regels strenger te handhaven en dat is dus ook wat er gaat gebeuren. 

Gemeente Maassluis gaat scherper toezien op plezierjachten

Botsing  
Veertien incidenten lijkt misschien wat weinig maar is relatief veel aangezien de pleziervaarten slechts een zeer klein gedeelte van de vaarweggebruikers zijn. Bovendien is het eenvoudig te voorkomen als men zich bij de pleziervaart aan enkele eenvoudige regels houdt. Ze moeten ervoor zorgen dat men deze regels ook kent. Er waren in 2018 verschillende incidenten, al waren het er wel al minder dan het jaar ervoor. De meest in het oog springende was de Bow Jubail, die olie lekte en overal in het nieuws terecht kwam. Daarnaast zonk er een pleziervaartuig en vond er zelfs een behoorlijk heftige botsing plaats tussen een sloep en een watertaxi. Daarna was de maat vol en zijn de verantwoordelijken met elkaar in gesprek gegaan om te bekijken hoe deze incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Strenger handhaven 
Uit dat overleg is het besluit gekomen om de huidige regels aan te scherpen en ze ook daadwerkelijk te gaan handhaven. Er wordt dus streng toegezien of de pleziervaart de opgestelde regels volgt. Daarbij gaat het eigenlijk vooral om de basisregels zoals het matigen van de snelheid bij het in en uitvaren van de haven, rekening houden met elkaar, recht oversteken, netjes varen en natuurlijk duidelijk zijn. Eigenlijk allemaal regels en afspraken waar iedereen zich normaal gesproken wel aan weet te houden. Dat lijkt de laatste jaren dus beduidend minder te worden. Daarnaast wordt er ook op gelet of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Overigens roept Havenbedrijf Rotterdam direct ook iedere recreant op om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zorg bijvoorbeeld dat je altijd veilig vaart en dat de juiste apparatuur aan boord is. Een marifoon kopen is bijvoorbeeld absoluut geen overbodige luxe voor zowel je eigen veiligheid als die van de andere mensen op het water. Daarmee wordt namelijk al een hoop ellende voorkomen. Bovendien voorkom je op die manier dat er maatregelen worden genomen.

Nauticgear.nl