Commissaris van de Koning pleit voor meer samenwerking

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2015 13:22

Naaldwijk 06.02.2015 - Op donderdag 5 februari jongstleden vond de tweede bijeenkomst plaats van het departement Westhoek van De Maatschappij.

Gastspreker was de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Hij gaf zijn visie op actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen in zijn provincie en pleitte voor meer samenwerking. “De Zuidelijke Randstad blijft economisch achter bij concurrerende regio’s. Alleen door in meervoud te denken, kunnen we de enorme potentie die hier aanwezig is, optimaal benutten.”

Jaap Smit blikte kort terug op de historie van De Maatschappij. Dit zakelijke netwerk werd in 1777 opgericht om de Nederlandse economie een nieuwe impuls te geven. “Een periode vergelijkbaar met nu. Ook nu zitten we in een tijd waarin alles wat vanzelfsprekend was, ter discussie staat. We moeten stoppen met draaien aan knoppen van versleten machines, maar met ondernemerszin en lef een nieuwe richting durven kiezen.”

De commissaris van de Koning constateerde dat de economie van de Zuidelijke Randstad al geruime tijd stagneert: de groei van de werkgelegenheid blijft achter en het innovatievermogen is relatief laag. Inmiddels zijn verschillende initiatieven gestart om daarin verandering te brengen. “Dit gebied heeft zoveel potentie! We hebben hier de grootste haven van Europa, een ongekend tuinbouwcluster, drie toonaangevende universiteiten en verschillende hogescholen, dynamische steden, bijzondere groengebieden én de kust.” Om de kansen die er liggen optimaal te benutten, is samenwerking volgens Smit de sleutel. De oprichting van het departement Westhoek van De Maatschappij kan daar een bijdrage aan leveren en juicht de commissaris daarom van harte toe. Hij riep de aanwezigen op om de krachten te bundelen, talenten te stimuleren en af te stappen van het ‘ik-denken’. “Denk in het meervoud!”

De Nederlandse Maatschappij

De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, kortweg De Maatschappij genoemd, is het oudste zakelijk netwerk van Nederland. De ruim 2600 leden van de 26 departementen zijn afkomstig uit de triple helix van het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Koning Willem-Alexander is beschermheer van De Maatschappij. Sinds eind 2014 heeft De Maatschappij onder de naam Westhoek een departement in het werkgebied Westland, Hoek van Holland en Maasland. Burgemeester Van der Tak is beschermheer van De Maatschappij, departement Westhoek.