Eerste BoereGoed kasasperges aangeboden aan Burgemeester Arends

Advertorial

's-Gravenzande 22.03.2019 - Afgelopen donderdag 21 maart zijn de eerste BoereGoed kasasperges officieel overhandigd aan de kersverse burgemeester van Gemeente Westland, Bouke Arends. 

De kasasperges werden aan hem overhandigd om aandacht te vestigen op het BoereGoed initiatief maar ook op de kleinere teelten in het Westland.

Kasasperges. 

Het ´witte goud´, wordt al jaren geteeld in het Westland en in Midden Delfland. De laatste 2 jaar wordt het gewas op kleine schaal geteeld in de Buurtkas in ’s Gravenzande, pal naast tuincentrum De Carlton. In de eigen Buurtkas zijn vorige week de eerste asperges gestoken, maar ook de kasasperges van teler Van Beek in Terheyden, met wie BoereGoed al enige jaren samenwerkt, zijn verkrijgbaar bij BoereGoed. 

Buurtkas.

De Boeregoed Buurtkas aan de Naaldwijkseweg heeft met name als doel het faciliteren van werkervaringsplekken voor mensen die door gedrags- of sociale beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze mensen worden begeleid door vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld ex-telers. Ook mensen die er plezier in hebben om te werken in de Buurtkas en daarbij iets voor de medemens willen betekenen zijn er welkom!

Openingstijden BoereGoed FarmShops

Wie wil meegenieten van de Boeregoed asperges kan op vrijdagmiddag (13.00-17.00 uur) en zaterdag (10.00-15.00 uur) terecht bij de BoereGoed Farmshop bij Tuincentrum de Carlton in ’s Gravenzande of Tuincentrum Boers in Maasdijk. Uiteraard zijn de asperges ook weer in de Farm I See in Schipluiden verkrijgbaar.

Advertorial