Eind zorgjaar: slim omgaan met het eigen risico en andere zorg

Pricewise

Westlanden 07.01.2019 - Het einde van het jaar is weer voorbij en daarmee ook het einde van het zorgverzekeringsjaar. Een goed moment om te kijken hoe het er met de zorgverzekering voor staat.

Voldoet deze nog wel aan de zorg die er nodig is? Neem de zorgbehoefte onder de loep en ga daarna zorgverzekeringen vergelijken. Dat is verstandig met het oog op volgend jaar. Maar ook dit jaar valt er nog slim om te gaan met de zorgverzekering. Vooral met het oog op het eigen risico en het aantal overige behandelingen.

Eigen risico, behandelingen en leeftijd
Als het eigen risico al is voldaan, kan het voordelig zijn om dit jaar nog een beroep te doen op bepaalde zorg. En als er juist nog heel veel afbetaald moet worden, dan kan het juist verstandig zijn om te wachten tot volgend jaar. Zodat er weer een jaar de tijd is om het eigen risico af te lossen. Hetzelfde geldt voor de behandelingen uit de aanvullende én de basisverzekering. Vaak worden er meerdere behandeling geboden. Zijn deze nog niet allemaal gebruikt, dan kan het interessant zijn om deze te gebruiken. Sommige behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed tot de leeftijd van 18 jaar. Ook daar kan dan nog een beroep op worden gedaan.

Eigen risico uitgelegd
Elk nieuw zorgjaar begint iedereen weer opnieuw met het aflossen van het eigen risico. Dit bedrag is in 2019 minimaal verplicht € 385,- en kan in stappen van € 100,- worden verhoogd tot € 885,-. Het eigen risico geldt voor de zorg uit de basisverzekering. Dit bedrag aan eigen risico moet worden afgelost, voordat de zorgkosten uit de basisverzekering worden vergoed. De overheid bepaalt elk jaar wat er wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit blijft vaak redelijk hetzelfde, maar er kunnen kleine wijzigingen zijn.

Slim omgaan met eigen risico
Een eigen risico van € 385,- klinkt voordelig, maar voor wie eigenlijk bijna geen zorg uit de basisverzekering gebruikt kan het voordeliger zijn om een hoog eigen risico te nemen. Tegenover een hoger eigen risico, staat namelijk een lagere zorgpremie en vice versa. Dat kan zo’n € 20,- aan premie per maand schelen. Vooraf berekenen wat de verwachte zorgkosten uit de basisverzekering zijn, kan daardoor heel verstandig zijn om een weloverwogen keuze te maken. Nu, aan het eind van het zorgjaar, kan het voordelig zijn om nog gebruik te maken van zorg waarvoor eigen risico betaald wordt als het eigen risico al is voldaan. Wie gebruikmaakt van de Gemeentepolis Westland, krijgt korting op het eigen risico en profiteert van andere voordelen rondom de kosten en vergoedingen. Deze verzekering van DSW is er voor inwoners met een laag inkomen.

Eigen risico en eigen bijdrage
Er moet een eigen risico in de basiszorg betaald worden wanneer medicatie, een medisch specialist, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie en hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen nodig zijn. Naast het eigen risico, geldt er voor sommige basiszorg ook een eigen bijdrage. Dit bedrag staat los van het eigen risico, wordt niet afgelost en hangt af van de behandeling. Is er een gehoorapparaat nodig? Dan vergoedt de zorgverzekeraar vaak 75% van het totaalbedrag. Dus kost een gehoorapparaat € 200,- en is het eigen risico volledig afgelost, dan moet er € 50,- uit eigen zak worden betaald. Is het eigen risico nog niet afgelost en is dit bedrag nog meer dan € 150,-? Dan betaalt de verzekerde alsnog de volledige € 200,-.

Aanvullend verzekeren of niet
Met het oog op dat eigen risico, kan het in sommige gevallen dus voordelig zijn om zorg uit te stellen. Als dat kan, want gezondheid gaat altijd voor. Is het eigen risico voor dit jaar nog niet aangetast of voldaan, dan is het verstandig om volgend jaar pas aanspraak te maken op de nodige zorg omdat er dan opnieuw gestart wordt met het aflossen van het eigen risico. Dit geldt ook voor de aanvullende verzekeringen. En is er sprake van een aanvullende verzekering voor de tandarts, fysiotherapie of brillen of lenzen? Dan is het raadzaam om dit jaar nog aanspraak te maken op een behandelingen als daar nog recht op is. Zo wordt er slim omgegaan met de zorgverzekering, waardoor de zorgkosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.