Initiatiefvoorstel Westland Verstandig voor organisaties met veel vrijwilligers

Advertorial

Westland 20.01.2023 - Westland Verstandig dient initiatiefvoorstel in voor een Waarderingssubsidie voor organisaties in Westland die met veel actieve Westlandse vrijwilligers werken.


Westland Verstandig dient in bij de Raad een initiatiefvoorstel “Verordening Waarderingssubsidie 2024-2026”.

De gemeente Westland telt veel organisaties voornamelijk gedreven door vrijwilligers die zich inzetten voor de inwoners van Westland en Westland zelf. Die organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid, “de burgerkracht” in Westland, het aanzien van Westland binnen en buiten de gemeente. Deze organisaties zijn een goede aanvulling op de bestaande Westlandse voorzieningen.

Ook telt Westland veel organisaties met veel vrijwilligers, die invulling geven aan de leefomgeving en aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en te ontspannen. Ook betreft het organisaties die de “eigenheid” van een specifiek dorp of van Westland op een positieve wijze naar buiten brengen. Burger-, verenigings- en maatschappelijke initiatieven met vrijwilligers ontwikkelen ook mee met de veranderende vraag in buurten, dorpen en instellingen en staan open voor inwoners die aan de kant staan of initiatieven die goed voor Westland zijn en aan het aanzien van Westland positief bijdragen.

De Waarderingssubsidie is de subsidie die wordt toegekend als blijk van waardering voor activiteiten met een hoge activiteitenfrequentie, die voornamelijk worden uitgevoerd door Westlandse vrijwilligers. De subsidie geldt als een symbolische bijdrage voor de activiteit.

Westland Verstandig hoopt dat de verordening Waarderingssubsidie 2024-2026 de steun van het College en de Raad krijgt, omdat op deze wijze organisaties die nu volgens de bestaande subsidieregelingen buiten de boot vallen en die met veel vrijwilligers werken, alsnog de verdiende steun vanuit de gemeente krijgen. Het gaat om een symbolische bijdrage voor de activiteit.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertorial

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.