ISW Irenestraat gaat werken met Flexrooster

Advertorial

Poeldijk 14.02.2019 - Vanaf september 2019 gaat ISW Irenestraat in Poeldijk op alle niveaus (Vakcollege, mavo en mavo/havo) werken volgens het Flexrooster.

Het Flexrooster is een systeem met dagelijkse flexuren en 80-minutenlessen. Vier jaar geleden is ISW Irenestraat gestart met gepersonaliseerd leren. Met de overstap naar het Flexrooster sluit de school aan bij de principes van het Dalton en Montessori onderwijs en wil zo nog beter inspelen op de behoefte van de leerling en maatwerk aanbieden.

ISW Irenestraat heeft om verschillende redenen de mogelijkheden van het Flexrooster onderzocht. De belangrijkste redenen zijn onder andere: Nog beter inspelen op de behoefte en motivatie van de leerlingen. Het luisteren naar de vraag vanuit de maatschappelijke wens om in te spelen op het aanbieden van maatwerk en persoonsgericht leren, een schoolvorm waar leerlingen zelf hun keuzes kunnen maken. En als laatste de lang gekoesterde wens van de ISW Irenestraat om het gepersonaliseerd leren in de gehele school in te voeren.

Om nog beter aan te sluiten bij de behoefte en leervraag van deze gemotiveerdere leerlingen krijgen zij, door te werken met het Flexrooster, meer verantwoordelijkheden in het deels samenstellen van hun eigen rooster. Door de positieve ervaringen is nu het besluit genomen om het Flexrooster in te voeren voor alle leerlingen op ISW Irenestraat. Vanaf volgend schooljaar gaan dus alle leerlingen in het Vakcollege, mavo en mavo/havo volgens dit rooster werken.

Het rooster zal in basis ingericht zijn door de school maar aan de randen van de dag heeft de leerlingen de mogelijkheid zelf een keuze te maken welke vakken of activiteiten ze willen volgen. Het uitgangsprincipe is eenvoudig, elk kind is uniek, waar zelf keuzes worden gemaakt neemt de motivatie toe. Tevens vormt dit de basis voor de brede talentontwikkeling voor de leerlingen. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor: extra verdieping, extra ondersteuning, afspreken om samen te werken met een andere leerling, in stilte ergens werken, huiswerk maken of zich voorbereiden op een presentatie.

ISW Irenestraat is er van overtuigd dat dit de leerlingen en de school een stap verder brengt in nog beter onderwijs voor de leerling. Door het aanbieden van het Flexrooster met de mogelijkheid voor het maken van eigen keuzes, waarvoor de leerling wekelijks ondersteuning krijgt door de coach, zijn zij gemotiveerd bezig met de te behalen leerdoelen.

Advertorial