Nieuw kavelaanbod in project Kavels Achter de Duinen

Advertorial

Monster 17.11.2023 - Op maandag 20 november 2023, 12.00 uur start de online verkoop van fase 2 van het project Kavels Achter de Duinen in Westmade-Noord in Monster.


Deze fase bestaat uit 9 kavels met oppervlakten van 354 m2 tot 403 m2 met een tuin aan het water. Belangstellenden kunnen zich op zaterdag 25 november vanaf 11.00 uur tijdens een speciale informatiebijeenkomst uitgebreid laten informeren over het nieuwe kavelaanbod en het zelfbouwen van een huis.

In het plan Kavels Achter de Duinen van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) worden in totaal 60 zelfbouwkavels aangeboden waarop kopers een zelf ontworpen woning kunnen laten bouwen. De kavels liggen aan de rand van duingebied Solleveld, tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld in Monster en worden gefaseerd in verkoop gebracht. Voor deelgebied Westmade-Noord is een compleet beeldkwaliteitsplan opgesteld dat geïnspireerd is op duin- en poldersferen.

De koopsommen voor de kavels in fase 2 starten vanaf € 398.850 v.o.n. Toewijzing van de kavels vindt plaats op basis van het gemeentelijke registratiesysteem woningzoekende (nieuwbouw koopwoning) van de gemeente Westland, waar alle inschrijvers ook geregistreerd moeten staan. De deadline voor de inschrijving van fase 2 is woensdag 13 december a.s. 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst op zaterdag 25 november a.s.
Op zaterdag 25 november a.s. wordt tussen 11.00 en 13.00 uur een kavelbijeenkomst georganiseerd in het projectbureau van OBWZ aan de Haagweg 33 D1 in Monster. De adviseurs en makelaars van Borgdorff Makelaars en Olsthoorn Makelaars en het team van OBWZ zijn aanwezig om belangstellenden te informeren over het kavelaanbod en het zelf bouwen van een huis. De stedenbouwkundig ontwerper licht de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan toe. Tijdens het event kan ook de bouwlocatie worden bezocht, waar de kavels van fase 2 speciaal voor deze gelegenheid met linten zijn gemarkeerd. De entree van de bouwlocatie bevindt zich aan de Haagweg in Monster, ter hoogte van huisnummer 129.

Wonen nabij de duinen
Plan Kavels Achter de Duinen grenst direct aan Nationaal Park Hollandse Duinen en ligt tegenover de watertoren van duingebied Solleveld. Elk kavel binnen het plangebied beschikt over een uniek kavelpaspoort waarin de kavelkenmerken, informatie over de ligging en de bebouwingsmogelijkheden worden toegelicht. De website www.kavelsachterdeduinen.nl geeft informatie over de locatie, het beeldkwaliteitsplan, het actuele kavelaanbod en het zelf bouwen van een huis. Middels een stappenplan wordt op de website uitgelegd hoe het kopen van een kavel in z’n werk gaat. Inschrijven voor de kavels en aanmelden bij de gemeente kan via de website.

Nieuwe woonwijk
In Westmade-Noord komen in totaal circa 500 woningen in diverse deelplannen. Naast de 60 kavels bestaan de nieuwe woonbuurtjes uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, herenhuizen, en vrijstaande woningen. Bij de planvorming is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Die is terug te zien in het vele groen in het gebied. De afgelopen jaren is de locatie tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld bouwrijp gemaakt. In januari 2023 is het bestemmingsplan Westmade-Noord na goedkeuring door de Raad van State onherroepelijk geworden.

Over Westlandse Zoom
De plannen voor de Westlandse Zoom zijn aanvankelijk gestart met de ambitie vooral luxe woongebieden in Monster, Poeldijk en Kwintsheul te ontwikkelen voor kapitaalkrachtige inwoners van de regio en voor expats te realiseren. In 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij is gekozen om meer woningen te bouwen voor Westlanders. Intussen zijn de buurten De Ranken en De Gouw / De Gouwse Oevers in Kwintsheul afgerond. Ook Poeldijk Dorp is met de oplevering van het nieuwe passantenhaventje volledig klaar. In Poeldijkerhout is circa 80% van alle woningen gerealiseerd. Tot slot zijn in Monster de projecten Santhorsthof en Schelpenduin opgeleverd.

Het eerste project in Westmade-Noord ‘Duyn’’ is sinds de zomer van 2023 in aanbouw. Eind 2023 volgen de projecten Noorderduin en Boomgaerde. De komende jaren wordt de Westlandse Zoom verder afgerond. Hierbij zal nog meer aandacht worden besteed aan betaalbaarheid, onder meer met de realisatie van sociale huurwoningen. Het totale programma van de Westlandse Zoom bestaat uit circa 3.500 woningen.

Meer informatie: www.dewestlandsezoom.nl

Advertorial