Relaties Bom Group doneren € 10.000 aan Prinses Beatrix Spierfonds

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/07/2016 14:25 - Gewijzigd op 06/07/2016 14:30

Hoek van Holland 06.07.2016 - Op woensdag 6 juli ontving Chantal Luijendijk van het Prinses Beatrix Spierfonds een cheque ter waarde van €  10.000,- uit handen

van Rob Grootscholten en Mike Vermeij, beiden directieleden van Bom Group, en Piet van Vliet, medeaandeelhouder en lid van de RvC. Het bedrag is gedoneerd door relaties van Bom Group en aangevuld door het bedrijf zelf.

Bom Group vierde onlangs haar 50-jarig bestaan met medewerkers, internationale contacten en Nederlandse relaties. Het gehele jubileumfeest stond in het teken van innovaties uit het verleden en uit het heden. Meer dan 400 relaties uit binnen- en buitenland gaven gehoor aan de uitnodiging voor de feestelijkheden in het nieuwe kantoor en de bedrijfshal aan de Kulkweg in Hoek van Holland.

In plaats van cadeaus werden de gasten gevraagd om een bedrag over te maken naar het Prinses Beatrix Spierfonds voor onderzoek naar de spierziekte Polyneuropathie, omdat oud-collega Piet van Vliet hieraan lijdt. Hij was Financieel Directeur van Bom Group tot 1 januari 2013 en heeft daarna zijn functie neergelegd , maar is nog steeds nauw verbonden met de organisatie. Bom Group wil graag een bijdrage leveren aan het uitbannen van Polyneuropathie en heeft zelf ook een substantieel bedrag aan het gedoneerde bedrag toegevoegd, waardoor op woensdag 6 juli uiteindelijk een totaalbedrag van € 10.000,-  geschonken kon worden.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Het fonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.