Theo Enthoven wil Alpaca 's terug in het Westland

Advertorial

Westland 04.04.2018 update - Beste burgers van het Westland. Alpaca Westland heeft 4 jaar lang vriendjespolitiek en willekeur moeten accepteren door het college

van CDA, VVD, GBW en GroenLinks (was PW). De Alpaca’s liepen tien jaar lang aan de Wateringseweg in Poeldijk.  Scholen, buitenschoolse opvang, gehandicapten en bejaarden kwamen er kijken, net als het publiek dat vier jaar lang bij de open dag kwam. Een aanwinst voor Poeldijk.

In 2013 kwam er een nieuw bestemmingsplan en werd er met het argument van reconstructie gehandhaafd tegen strijdig gebruik van tuinbouwgrond op dit perceel. Mijn familie is al sinds 1798 eigenaar van deze grond, dat echter niet geschikt is voor glastuinbouw. De Alpaca’s hielden het onkruidvrij, maar het college geeft blijkbaar de voorkeur aan verpaupering.

Een klagende buurvrouw kreeg geld van de gemeente als schadevergoeding, terwijl er geen schade was. Vijf van mijn buren stuurden verklaringen naar het college dat zij de Alpaca’s weer graag terugzien aan de Wateringseweg. Zij hebben nooit overlast gehad van de dieren, maar daar wordt niet naar geluisterd.

Het is een en al willekeur: bij mijn buren lopen schapen en dat is net zo strijdig als de Alpaca’s. Daar wordt niet tegen opgetreden. De ranch aan de Naaldwijkseweg in ’s-Gravenzande - die ook strijdig is - heeft zelfs een horecavergunning en er worden feesten gegeven, net zoals De Tuinderij in De Lier. Allemaal willekeur en vriendjespolitiek.

Ik heb aan het college vijf keer gevraagd om een deskundig onderzoek, maar dat kwam er niet. Op 16 december 2016 werd mij in een gesprek met wethouder Duijvestijn wel aangeboden dat de Alpaca’s terug mogen keren naar de Wateringseweg als ik een koopoptie zou afgeven bij de notaris. Als de gemeente dan de grond nodig had, zou ik direct mijn perceel moeten afstaan. De grondprijs wordt dan bepaald door een agrarisch taxateur in opdracht van de gemeente. Met andere woorden: zodra je tekent, pakken we het van je af. Gemener kan het niet. Als regels over mensen gaan heersen, gaat het fout.

Op 24 juni 2014 moesten de Alpaca’s aan de Wateringseweg weg en heb ik ze ondergebracht op mijn bedrijf aan de Madeweg in Monster. Toen ik afgelopen juli 70 jaar werd, heb ik dat tuindersbedrijf verkocht en wilde ik met mijn dieren terug naar de Wateringseweg. Dat kon niet, omdat mij een dwangsom van € 55.000,- opgelegd was. Ik heb toen besloten om samen met mij alpaca’s te verhuizen naar Oudenbosch. Ik voel mij het Westland uitgetrapt.

Ik wil terug met mijn alpaca’s naar de Wateringseweg om daar weer scholen, buitenschoolse opvang, gehandicapten en bejaarden te ontvangen en hen van de Alpaca’s laten genieten. Als kinderen respect voor dieren hebben, hebben ze dat ook voor mensen.

Er is een partij die mij steunt en ik wil u vragen om op deze partij te stemmen: WESTLAND VERSTANDIG Lijst 2. Zij zijn er voor de burger. De collegepartijen CDA, VVD, GBW en GroenLinks zijn er voor de regels.

Alpaca Westland

Theo Enthoven

Advertorial

Update gemeente Westland

De gemeente laat in een reactie op een advertorial van Theo Enthoven van Alpaca Westland d.d. 20 maart het volgende weten: “De advertorial van de heer Enthoven bevat een storende fout. De gemeente heeft nooit een schadevergoeding verstrekt aan de buurvrouw van de heer Enthoven”