Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

cbs

Westlanden 17.03.2023 - Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat vorig jaar 27% van de 75-plussers seksueel actief was, in 2014 was dat nog 16%.


Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is minder dan in 2014. De afname in seksuele activiteit is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Onder vrouwen neemt de seksuele activiteit vanaf 45 jaar wat sterker af dan onder mannen. 

Aan mensen van 16 jaar of ouder is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden seks hadden. In 2022 gaf 70% van de mensen die deze vraag beantwoordden hierop het antwoord ‘ja’. Daarmee is het aandeel dat seks had lager dan in 2014 (74%), toen deze vraag voor het eerst werd gesteld. De afname is vooral zichtbaar onder jongeren (16 tot 25 jaar): van hen was in 2014 nog 63% seksueel actief, in 2022 was dat 56%. Alleen onder 75-plussers nam het aandeel dat seks had juist toe.

Minder seksueel actief vanaf 55 jaar
De mate waarin mensen seksueel actief zijn, hangt onder meer samen met hun leeftijd. Onder 16- tot 25-jarigen was 56% seksueel actief. Onder 25- tot 45-jarigen was dat aandeel met 87% het hoogst. Vanaf 55 jaar neemt het percentage mensen dat seksueel actief is af, onder 75-plussers was dit met 27% het laagst.

Oudere mannen vaker seksueel actief dan oudere vrouwen
Mannen zijn iets vaker seksueel actief dan vrouwen, met name onder 55-plussers. Dit verschil neemt toe met de leeftijd, en is het grootst onder 75-plussers: van de mannen van 75 jaar of ouder zei 37% in de afgelopen 12 maanden seksueel actief te zijn geweest, onder vrouwen van deze leeftijd was dat 18%. Hier speelt mee dat oudere vrouwen vaker dan oudere mannen alleenstaand zijn. Dat heeft te maken met leeftijdsverschillen binnen relaties (de man is vaak wat ouder). Daarnaast zijn er, door de hogere levensverwachting van vrouwen, op hogere leeftijd meer vrouwen dan mannen.

Samenwonend met partner: vaker seksueel actief
Mensen die samenwonen met een partner zijn over het algemeen vaker seksueel actief dan mensen die zonder partner wonen, dat geldt voor alle leeftijdsgroepen. de groep mensen die zonder partner wonen betreft zowel alleenstaanden, als ouders in een eenoudergezin. Van hen is niet bekend of ze een relatie hebben. Vooral onder 75-plussers die niet samenwonen met een partner ligt het aandeel dat seksueel actief was met 8% aanzienlijk lager dan onder samenwonende leeftijdgenoten (41%). Dit hangt samen met het lage aandeel ouderen, met name oudere vrouwen, dat seksueel actief is. Onder 75-plussers is het aandeel dat zonder partner woont namelijk relatief hoog, vooral onder vrouwen (van wie meer dan de helft alleen woont). Van de jongeren van 16 tot 35 jaar die zonder partner wonen had 74% seks. Bij hun leeftijdsgenoten die samenwonen met een partner was dit 98 procent.

Kwart 75-plussers gaf liever geen antwoord
In het onderzoek hoefden deelnemers geen antwoord te geven op de vraag over hun seksuele activiteit. De mogelijkheid om geen antwoord te geven werd actief aangeboden. 12% van de deelnemers koos ervoor om bij deze vraag geen antwoord te geven. Jongeren kozen daar minder vaak voor dan ouderen. Van de 16- tot 45-jarigen wilde minder dan 10% vragen hierover niet beantwoorden. Daarna loopt dit aandeel op tot 24% onder 75-plussers. Vrouwen vanaf 45 jaar wilden de vraag naar hun seksuele activiteit vaker niet beantwoorden dan hun mannelijke leeftijdgenoten.

 

Reacties (17 reacties geplaatst)

Stoer hoor! De meesten zijn helemaal of
semi-impotent op die leeftijd!
Lalalalalala I cannot hear you, lalalalalala
Die ouwetjes kunnen meestal nog goed handwerken !!
Ooooh er is nog hoop voor me dan!!!
#kannietwachten #zinin!!
Leuk dat de oudjes nog zo in de weer zijn Het houd ze jong en het is overal goed voor.
Wat een onderbroeken lol het lijken wel pubertjes hier
Het enige wat er staat bij Peen is die omgekeerde vlag.
Dat zei mijn vrouw ook vannacht...
Op een racebaan groeit ook geen gras.
Laat die oudjes lekker ontspannen, heel hun leven hart gewerkt.
Ik sta stijf van verbazing!!
Leuk bericht, ik ga er rechtop van staan.
Tij dat de BBB hier iets aan gaat doen
Sex met Berg. Ik denk er liever niet aan.
Hoe meer seks hoe beter het is voor je gezondheid. Wordt je lekker vrolijk van toch?
Dat worden vast leuke reacties!
Dit is nou weer eens een bericht waar ik vrolijk van word .In de tijd van grens overschrijdend gedrag.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.