Warmtebedrijf Westland wil glastuinbouw van het aardgas af halen

Advertorial

Maasdijk 29.03.2018 – Warmtebedrijf Westland gaat de kassen in Nederlands belangrijkste glastuinbouwgebied verwarmen met restwarmte uit de Rotterdamse haven

gecombineerd met geothermie. Hierdoor zullen glastuinbouwbedrijven in het Westland vanaf 2021 ruim 300 miljoen kubieke meter aardgas kunnen besparen, oplopend tot 900 miljoen kubieke meter in de jaren daarna.

Door de combinatie van industriële restwarmte uit de haven met bestaande en nieuwe geothermiebronnen binnen één open warmtenet, zou het hele Westland van het aardgas af kunnen. Op die manier leveren Warmtebedrijf Westland, de glastuinbouwbedrijven en de industriële bedrijven uit de haven een gezamenlijke bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot en klimaatverandering. En ook aan het oplossen van de aardbevingsproblematiek door de gaswinning in Groningen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat liet januari jl. grote bedrijven weten dat ze “op korte termijn zullen moeten stoppen met het gebruik van gas uit Groningen.”

Warmtebedrijf Westland werkt in de plannen samen met netbeheerder Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Evides Industriewater voor het realiseren van de infrastructuur en het beschikbaar krijgen van de restwarmte uit de haven. Het initiatief sluit aan bij het verzoek van LTO Glaskracht Nederland in hun brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Volgens LTO Glaskracht kunnen de glastuinbouwbedrijven op deze manier helpen om het gebruik van Gronings gas te reduceren. Tegelijkertijd wordt hiermee 900 kiloton CO2 per jaar bespaard. Glastuinbouwbedrijven gebruiken nu veelal WKK-installaties (warmtekrachtkoppeling) om op een relatief efficiënte manier energie op te wekken. Daarnaast gebruikt een aantal glastuinbouwbedrijven warmte van aardwarmtebronnen (geothermie).

Warmtebedrijf Westland wil de komende tijd meer glastuinbouwbedrijven over de streep trekken. In 2020 moet de aanleg van het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven beginnen, waarna bedrijven stap voor stap, van zuid naar noord, worden aangesloten. Warmtebedrijf Westland wil langdurige contracten afsluiten voor een vaste lage prijs. “Wij willen het met en voor ondernemers doen. Alle bronnen - zoals restwarmte en geothermie - zijn nodig om Westland te voorzien van warmte. Samen leveren we een bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen en de problemen van de Groningers én vergroten we de concurrentiekracht van de Westlandse glastuinbouw”, zegt directeur Gerard Hofman van Warmtebedrijf Westland.

Over Warmtebedrijf Westland
Warmtebedrijf Westland wil glastuinbouwbedrijven in de regio een betaalbaar alternatief bieden voor gas. Middels een open warmtenet kan de Westlandse glastuinbouw profiteren van zowel restwarmte uit de Rotterdamse haven als warmte uit geothermiebronnen. Door deze unieke combinatie ontstaat voldoende vermogen om volledig zonder gas te opereren. Het nieuwe netwerk is duurzaam, biedt een constante levering van zowel warmte als CO2 en een aanzienlijke kostenbesparing op de lange termijn.

De ambitie is telers vanaf 21 oktober 2021 toegang te geven tot 600 megawatt warmte, CO2 en gietwater. Zo helpt Warmtebedrijf Westland de lokale tuinbouweconomie te versterken en toekomstklaar te maken. Partners zijn Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling voor het ontwikkelen van de infrastructuur en Evides Energiewater voor de levering van restwater en warmte-uitkoppeling.

Zie ook www.warmtewestland.nl

Advertorial