Westland Blijft Staan - valpreventie voor senioren

Advertorial

Westland 25.04.2022 - Westland Blijft Staan organiseert valpreventie trainingen voor Westlandse senioren.


De trainingen worden in groepsverband georganiseerd, maar kan ook 1-op-1 aan huis worden georganiseerd.

De groepstrainingen worden gegeven aan de hand van de cursus In Balans (een erkende interventie van VeiligheidNL), tijdens deze cursus ligt de focus voornamelijk op het verbeteren van de balans, spierkracht en mobiliteit. De interventie draagt tevens bij aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Elke In Balans cursus start met een proefles gevolgd door 12 valpreventie trainingen ( 1 uur á 12 weken). Elke groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers. We houden de groepen bewust klein i.v.m. de veiligheid van de ouderen.

De cursus bestaat uit voorlichting rondom valrisico’s, een beweegprogramma en huiswerkopdrachten. Tijdens de beweegoefeningen wordt aandacht besteed aan het verstevigen van spierkracht en statische en dynamische balanstaken. Tijdens de trainingen wordt o.a. informatie gegeven over de risicofactoren om de bewustwording te verhogen. De combinatie van oefeningen en kennisoverdracht draagt bij aan fysieke en mentale verbetering. De balans en mobiliteit verbetert en hiermee ook het zelfvertrouwen.

Iedere les wordt afgesloten met een kopje koffie/thee om de sociale cohesie onderling te stimuleren en eenzaamheid onder ouderen te verminderen. We streven ernaar elke cursus te borgen door deelnemers door te verwijzen naar bestaand beweegaanbod van lokale partners.

Het project is een initiatief van Sportief Plus in samenwerking met de Gemeente Westland, VITIS Welzijn, Pieter van Foreest, TIM Fysiotherapie en Hofland van Geest Fysiotherapie.

De eerste proeflessen starten in de eerste week van mei. Het programma ziet er als volgt uit:

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen? Neem dan een kijkje op www.westlandblijftstaan.nl of neem contact op met mij, Luka Snijders, via:

T: +31 6 38 67 55 61

E: L.snijders@sportiefplus.nl

Advertorial