€ 25.000 gemeentelijke bijdrage voor varend Corso

B&W Westland

Westland 28.03.2014 - De fractie CDA Westland heeft het College van gemeente Westland vragen gesteld over Varend Corso Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft er al overleg plaatsgevonden tussen het College en het bestuur van het Varend Corso over de continuïteit van het Varend Corso?

Antwoord

Ja, er is hierover overleg geweest tussen leden van het College en het bestuur van het Varend Corso Westland.

Vraag 2

Indien dit niet het geval is, is het College bereid om in overleg te gaan met het bestuur van het Varend Corso en te doen wat nodig is om het Varend Corso te behouden?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3

Welke rol ziet de Gemeente voor zichzelf weggelegd om het Varend Corso ook in de toekomst in zijn huidige vorm voor Westland te behouden?

Antwoord

Het Varend Corso Westland is van grote waarde voor de bekendheid van Westland. Elk jaar is het een groot succes. Het corso is in de loop der jaren uitgegroeid  tot een landelijk  evenement. Het wordt georganiseerd door meer dan 400 vrijwilligers en is goed voor de sociale cohesie van Westland en voor presentatie van de Westlandse producten aan de regio en ver daarbuiten.

In de begroting is opgenomen het jaarlijkse bedrag van €25.000,00 voor het Varend Corso Westland. Deze bijdrage loopt tot en met 2015. Dit is als zodanig opgenomen in de door ons vastgestelde ‘uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie’. Verder treedt de gemeente faciliterend op voor het Varend Corso.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak