Aangehouden LPF moties voorjaarsnota behandeld in begrotingsraad

Advertorial LPF Westland

Westland 03.11.2014 - De fractie van LPF Westland zal tijdens de begrotingsraad van 6 november a.s. de aangehouden moties die eerder zijn ingebracht...

op 15 juli jl. bij de behandeling in de gemeenteraad van het “College Werk Programma” weer op tafel leggen.

Zo zullen we wederom spreken over de zogenaamde kluswoningen waar wij kansen zien voor jongeren, starters en andere geïnteresseerden om tegen een betaalbaar bedrag eigenaar te worden van een eigen woonruimte. Gemeentelijk vastgoed (bv scholen) wat leegstaat kan in aanmerking komen om als kluswoning doorverkocht te worden!

Daarnaast ziet LPF-Westland mogelijkheden voor het duurdere segment door de maximale wooninhoud van 750 m3 los te laten. Er staan in Westland veel grote kavels te koop waar in verhouding een kleine woning op gebouwd mag worden. Door het loslaten van deze norm zal er een impuls komen in dit deel van de woningmarkt met positieve gevolgen voor Westlandse aannemers!

Om afgestudeerde mbo’ers en hbo’ers werkervaring te laten opdoen heeft LPF-Westland op 15 jl. een motie ingediend om de zogenaamde ‘Startersbeurs’ ook in Westland in te voeren. De Startersbeurs is een project van het Ministerie van SZW waarbij de afgestudeerde student werkervaring kan opdoen bij een bedrijf. Daarvoor ontvangt de afgestudeerde student EN het desbetreffende bedrijf beiden een vergoeding van 500 Euro per maand! Reeds in 100 gemeenten en regio’s is de Startersbeurs een groot succes en LPF-Westland verwacht dat succes ook in Westland! Wij zijn benieuwd of het college inmiddels met deze suggestie aan de slag is gegaan.

LPF-Westland zal verder sterk ageren tegen de belastingverhoging in deze begroting van ruim 8,5 ton die bij de burgers en bedrijven terecht komt! Onbegrijpelijk, zeker met een partij als de VVD op financiën aan het roer, die tijdens de verkiezingen volledig had ingezet op het tegenovergestelde!

Daarnaast kunnen wij er met ons verstand niet bij dat CDA, GBW, VVD en Progressief Westland een miljoen Euro per jaar gaan inzetten voor internationalisering, public affairs, Westland Marketing en nog meer zaken wat geen taken voor de gemeente zijn!

LPF-Westland verzoekt het college en coalitiepartijen om deze luchtfietserij te heroverwegen om daarmee de belastingverhoging te voorkomen.

Fractie LPF-Westland