Aangepaste aanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten Zijdijk

CU/SGP Westland

's-Gravenzansde 29.07.2022 - Op 29 juni heeft de fractie CU -SGP collegevragen gesteld over huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zijdijk in 's-Gravenzande.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De fractie van CU/SGP Westland las recent in de media dat omwonenden van de Zijdijk nieuwe acties voorbereiden tegen de mogelijke komst van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn een onmisbare schakel om de tuinbouw draaiende te houden.

De fractie ChristenUnie-SGP vindt dat zij recht hebben op een goede huisvesting en ziet graag dat dit op korte termijn wordt gerealiseerd. Wat ons betreft kunnen dit ook grootschalige complexen zijn, als de locatie hiervoor geschikt is.

Vraag 1
Hoe kijkt het college aan tegen de bouw van een complex voor 208 bewoners aan de Zijdijk in ’s-Gravenzande?

Antwoord 1
Het college beschouwt, net als de CU-SGP fractie, arbeidsmigranten als een belangrijke schakel voor de economie van het Westland. Bij d e huisvesting van arbeidsmigranten heeft dit college als uitgangspunt dat er ruimte ontstaat voor deze groep. Voor de locatie Zijdijk streeft het college naar een optimale (ruimtelijke) inpassing voor de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Vraag 2 en 3
Kunt u inzichtelijk maken of er harde afspraken met de ontwikkelaar zijn gemaakt? En zo ja, welke consequenties heeft dit voor de aanvraag?

Antwoord 2 en 3
Het college is met de ontwikkelaar in gesprek geweest over de ontwikkeling van de Zijdijk. De ontwikkelaar heeft zijn eerder gedane aanvraag ingetrokken en bereidt momenteel een nieuwe, naar verwachting aangepaste, aanvraag voor.

Reacties (14 reacties geplaatst)

Ik dacht niet dat Pim gaat uitmaken wat ik stem.
Als CU SGP vindt dat arbeidsmigranten recht op goede huisvesting hebben, boven de reguliere woningzoekenden die al jaren op wachtlijsten staan,
volg je roeping en neem er een paar in huis, probleem opgelost.
Deze partij is er duidelijk niet voor de gewone Westlander maar voor de kapitalistische tuinders. Wegwezen met die laatste zetel!
Ze kunnen beter de tuinders verbieden die zijn ook slecht voor het milieu met hun gif en energieverbruik. Dan hoeven de arbeidsmigranten hier ook niet te komen werken. Dan kunnen ze gewoon weer naar huis met een uitkering van de Nederlandse staat.
Hangt mijn kinderen een sterk vervuild onleefbaar land vol haat en xenofobie boven het hoofd?
Mis poes!
Alle duimen naar beneden hier zijn d66 stemmers en weten niet wat er boven en hun kinderen nog boven het hoofd hangt
Tuurlijk Jan! Menig Nederlander is te lui om in de tuin te werken en voelt zich eigen hier te goed voor. Want hè. Laten we doorstuderen, dat is de toekomst. Deze instelling hebben we jaren geleden zelf gecreëerd en dat begon met de Turkse gemeenschap. Die werden vol beloftes hierheen gehaald om onze “rot klusjes” te doen.

En denk je nou echt dat deze tuinder de prijs krijgt voor zijn handel waarvoor wij het in de supermarkt kopen? Nee man, die prijzen voor de tuinders zijn ver uitgeknepen.

Het is vraag en aanbod en dus roeien met de riemen die je hebt!
Ik hoop dat er wel bankjes met bbq zijn opgenomen in het plan
Nu vragen stellen ,jullie hebben er zelf een puin hoop van gemaakt in het vorige college Eerst onze eigen inwoners ,dan arbeidsmigranten en status houders
Ach, straks als de boeren weg zijn zijn de tuinders aan de beurt dus zolang zullen wel geen last hebben van de arbeidsmigranten.
Wij gaan uit van een redelijke Westland.
Huisvesting bij de tuinders zelf.
Wel de lusten van goedkope arbeidskrachten maar niet de lasten willen dragen.
Sgp zet ze zelf bij je in de buurt en nodig onzin zet eerst die werkschuwem nl aan het werk door de uitkeringen te halveren en daarna verder kijken en eerst de nl woningzoekende aan een huis te helpen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.