Aanmeldingsplicht voor raadsvergadering asielzoekers

Gemeente Westland

Westland 10.02.2016 - De burgemeester, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, heeft een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de openbare raad

van 16 februari 2016 over het onderwerp ''opvang asielzoekers/statushouders''.

Vanuit de bescherming van het openbaar bestuur wil hij de raadsvergadering ordentelijk en ordelijk laten verlopen en daarmee de raad in zijn openbare vergadering de ruimte geven om over het onderwerp ''opvang asielzoekers/statushouders'' te beraadslagen. In dat kader stelt hij aan de raadsvergadering zelf ook een aantal eisen met betrekking tot het bijwonen van de vergadering: Er geldt een aanmeldplicht.

WV; Westlandse inwoners en gemeenteraad voor het blok gezet met vluchtelingen

Omdat de verwachting is dat de vergadering druk bezocht gaat worden, en de publieke tribune van de raadzaal een beperkt aantal personen kan huisvesten (onder meer vanwege eisen van openbare orde en veiligheid), heeft de burgemeester de griffier opgedragen een bezoekerslijst op te stellen. Hieraan gekoppeld dient uiteraard een toegangscontrole plaats te vinden.

Toegang is alleen toegestaan op vertoon van de bevestigingsbrief die men na aanmelding van de griffie ontvangt en een geldig legitimatiebewijs. Nadere informatie over de wijze van aanmelding volgt. Er zal een apart mailadres voor de aanmelding worden ingesteld.