Aanvullende collegevragen inzake afvalinzameling in Westland

GemeenteBelang Westland

Westland 07.08.2018 - Twee weken geleden heeft onze fractie reeds schriftelijke vragen gesteld over de afvalinzameling in het buitengebied. De grijze bak wordt

daar slechts één maal per vier weken geleegd. Met de huidige temperaturen is dat echt veel te weinig. Wethouder Zwinkels heeft tijdens de raadsvergadering van 10 juli herhaaldelijk benadrukt dat het college deze zomer niet stilzit, en geen reces houdt. Echter hebben de vorige vragen, ondanks de hoge urgentie, nog niet tot actie geleid.

Na het stellen van deze vragen hebben wij als fractie heel veel reacties mogen ontvangen van Westlanders wonend in het buitengebied die over deze kwestie al meermaals meldingen hebben gemaakt bij de gemeente. Zij hebben de meest vreemde reacties gekregen. Zo zouden er tips verstrekt zijn als: “leg je oude vleeswaren in de vriezer en doe die pas met de ophaaldag in de container”, of “leg een steen op je container, dan gaan de maden vanzelf dood.” Om dit soort reacties kunnen wij best wel lachen, maar dit is natuurlijk niet de oplossing van het probleem.

Aanpassing openingstijden gemeentewerven en huisvuilinzameling

1. Erkent het college dat deze wijze van meldingen afhandelen niet juist is? Westlanders voelen zich op deze wijze niet serieus genomen.

We hebben ook veel reacties gekregen van Westlanders die niet in het buitengebied wonen, en waarbij de grijze bak iedere twee weken geleegd wordt. Veel inwoners geven aan dat het met deze weersomstandigheden zeer wenselijk zou zijn als de grijze bak wekelijks geleegd kan worden. In omliggende gemeente wordt het afval ook wekelijks opgehaald.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

2. Is het college bereid om de komende weken de grijze bak wekelijks te laten legen?

3. Is het college bereid een aanpassing te maken op een schema voor de komende jaren? Wij verzoeken u de gewenste actie zo spoedig mogelijk in gang te zetten.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Kelly van Tol en René Lelieveld