Aanzienlijke stijging wachtgelden voor wethouders

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/01/2014 16:32

Westland 17.01.2014 - In de laatste Programmabegroting 2014-2017 blijkt dat de voorzieningen voor wachtgelden wethouders aanzienlijk hoger zijn...

dan in de Programmabegroting van 2013-2016. Het navolgende overzicht kan gegeven worden: Uit de jaarverslagen blijken de navolgende wachtgelden aan voormalige wethouders betaald te zijn:

  

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          De voorziening voor wachtgelden van wethouders is in de laatste Programmabegroting aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige Programmabegroting. Hoe valt dit te verklaren? Wordt dit verklaard doordat het College na het terugtreden van Westland Verstandig-LEO 2.0 van 4.5 naar 5 wethouders is gegaan en omdat ex-wethouder Bogaard geen recht heeft op wachtgeld vanwege zijn leeftijd en de nieuwe wethouder wel of zijn daarvoor andere oorzaken aan te wijzen?

-          Kan uw College per begrotingsjaar vanaf 2012 een en ander toelichten?

-          In de jaarverslagen vanaf 2010 kan gelezen worden dat elk jaar wachtgelden aan wethouders betaald zijn. Welke bedragen aan wachtgelden aan welke ex-wethouders zijn in de jaren 2010-2012 betaald. 2013 werd inmiddels afgesloten. Welk wachtgeld werd aan welke ex-wethouders in 2013 betaald?

-          Op welke wijze worden de verschillen in de jaarverslagen in de jaren 2010 tot en met 2012 verklaard?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0