Actie Geen 2  nu al een succes.

Advertorial Westland Verstandig

Naaldwijk 13.03.2015 - De afgelopen dagen is de informatiestand die door Westland Verstandig is geplaatst bij de ingang

van het gemeentehuis Naaldwijk een groot succes.

Vele mensen hebben de stand al bezocht en hebben een verklaring ondertekend dat zij tegen de bouw van twee gemeentehuizen zijn en hebben voorts een volmacht afgegeven om zienswijzen in te dienen tegen de eventuele vergunningenverstrekkingen en verdere besluiten die in deze genomen gaan worden door de Raad en het College.

 

In de informatiestand zijn ook kleine raambiljetten te verkrijgen die mensen voor hun ramen kunnen hangen om te verklaren dat zij tegen de verkwisting van geld zijn om twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen. Ze doen dat door voor het raam de verklaring te hangen:

Geen 2

Een verstandig Westland wil geen twee nieuwe gemeentehuizen

Westland Verstandig tracht deze verklaringen zoveel als mogelijk door de mensen voor het raam te laten hangen, zodat de politiek duidelijk wordt dat de Westlandse inwoners geen twee nieuwe gemeentehuizen willen. Westland Verstandig hoopt dat daardoor alle andere politieke partijen, geen één uitgezonderd, tot de conclusie komen dat deze plannen in ieder geval voor de komende 15 jaren van tafel moeten. We moeten doorgaan in de bestaande gebouwen. Die zijn zeker voor de komende 15 jaren nog prima.

Mochten mensen vragen hebben, dan kunnen zij uiteraard bij de stand die vragen komen stellen. Willen zij een poster hebben dan kunnen zij die daar afhalen. De informatiestand is dagelijks geopend tussen 10.30 uur en 15.30 uur.

Wilt u buiten deze tijden een poster ontvangen, meldt u dat dan op info@duijsens.net, telefoonnummer 06-53401068, een brief zenden aan Kreeklaan nr. 6 2691 KX ’s-Gravenzande

Meer informatie vindt u op de website www.westlandverstandig.nl

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Advertorial