Amendement LPF-GBW voor afschaffen hondenbelasting

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/11/2013 12:51 - Gewijzigd op 01/11/2013 13:07

Westland 01.11.2013 - De fracties van “ LPF-Westland”  en “ GemeenteBelang Westland”  zullen in gezamenlijkheid een amendement gaan indienen,....

om de hondenbelasting in de gemeente Westland af te gaan schaffen met ingang van 1 januari 2014.

Verder delen beide fracties mee dat zij enigszins onaangenaam verast waren door de move van de VVD fractiedonderdag om hierover een motie rond te sturen.

'Hoewel het uiteraard iedere fractie vrijstaat datgene in te dienen wat zij wenst, is het wel politiek gebruik dat als twee fracties prominent aankondigen (LPF-Westland al een zowat een jaar via media, website en social-media en GBW bij de behandeling van het collegewerkprogramma) de hondenbelasting af te willen schaffen, daarover niet plots voor te gaan sorteren' aldus Witkamp van LPF, in een reactie hierop.

Met GBW erbij is nu een meerderheid in de gemeenteraad ontstaan voor het afschaffen van deze ongewenste belasting.