Asbest aangetroffen in Pijle Tuinenhof

LPF Westland

Westland 21.01.2015De fractie van LPF-Westland heeft vernomen dat er tijdens werkzaamheden op de derde verdieping in het voormalige verzorgingstehuis De Pijletuinenhof asbest is aangetroffen.

Tevens is er asbest aangetroffen in de keukenkastjes (die daar al sinds 1970 in de woningen zitten). Als gevolg daarvan moeten de huidige bewoners (anti-kraak), veelal gevestigd op de begane grond, uiterlijk komend weekend hun woning verlaten hebben. Naast het deel van het gebouw wat 'anti-kraak' bewoond wordt, is er ook nog een vleugel die bewoond wordt door ouderen en daar gaat onze eerste zorg naar uit.

Onze vragen:

1. Klopt het dat er inderdaad asbest is aangetroffen in het gebouw en heeft eigenaar Careyn de gemeente daarvan op de hoogte gesteld?

2. In welke mate loopt momenteel de gezondheid van de huurders van Camelot (verhuurder van de anti-kraak woningen) en de resterende bewoners (ouderen) gevaar?

3. In het geval dat Careyn de asbestvervuiling gaat aanpakken terwijl de ouderen nog woonachtig zijn in de Pijletuinenhof is het college het dan met LPF-Westland eens dat de gemeente hierbij actief betrokken moet zijn uit het oogpunt van de volksgezondheid?

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave vd Meer

Dave van Koppen