B&W lapt weer duidelijke uitspraak van de raad aan z’n laars

Advertorial GBW

Westland 14.05.2020 - GemeenteBelang Westland heeft geen goed woord over voor het gehannes en gestuntel van het college van B&W

van de Westland rond de behandeling en weigering van de omgevingsvergunning voor Westbeach. Nog even los van de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag, ergert de fractie van GBW zich er vooral aan dat het bij deze zaak weer fout gaat in de manier van werken en aanpak van dit college.

Eén jaar geleden heeft de gemeenteraad op voorstel van de fractie van D66 – bijna raadsbreed – uitgesproken dat aan het Westlandse strand ruimte is voor tien volwaardige strandpaviljoens en dat daardoor ook Westbeach kan worden toegestaan horeca-activiteiten aan te bieden. B&W is gevraagd ervoor te zorgen dat de formele beleidsstukken (zoals bestemmingsplan e.d.) zo snel als mogelijk worden aangepast, zodat vergunningen verleend kunnen worden.

We zijn nu één jaar verder. De ondernemer heeft voor € 50.000 kosten gemaakt aan allerlei onderzoeken en rapporten bij zijn vergunningaanvraag. Om onbegrijpelijke wijze heeft B&W echter verzuimd de motie van de raad uit te voeren, bestemmingsplan is nog niet aangepast, waardoor de vergunning om louter en alleen formele reden moet worden geweigerd. Omdat B&W dus zijn zaakjes niet voor elkaar heeft.

Fractie van GBW heeft er daarom geen goed woord voor over hoe in dit dossier het college van B&W zich weer van zijn slechte kant heeft laten zien en een duidelijke uitspraak van de raad aan zijn laars lapt.

Onbegrijpelijk!

Advertorial