Begraven worden in de vrije Westlandse natuur

CDA Westland

Westland 01.11.2014 - Op vrijdagmorgen, 31 oktober jl., was er via Radio-1Journaal een reportage te horen waarin verslag gedaan werd...

van een initiatief van Natuurmonumenten met betrekking tot natuurlijk begraven. Op verschillende plaatsen in Nederland is het al mogelijk om in de vrije natuur te worden begraven waarbij sprake is van een eeuwigdurend recht.

Dit initiatief komt voort uit een steeds groter wordende wens bij velen in ons land om op een natuurlijke manier te worden begraven. Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid onderzoek te doen of te laten verrichten naar de mogelijkheden van natuurlijk begraven in Westland en daarbij de ervaringen van Natuurmonumenten te betrekken?

2. Is het college bereid om hierover contact te zoeken met andere overheden, w.o. Hoogheemraadschap Delfland, Staatsbosbeheer, Provincie en buurgemeentes?

3. Zou het Staelduinse Bos in dit verband een kansrijke optie genoemd kunnen worden?

4. Ziet het college andere kansrijke locaties in Westland of in de nabije omgeving?

De fractie van CDA Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

P.A. Vreugdenhil