Bewoners Lange Wateringkade bang voor natte voeten

Rondvragen Westland Verstandig

Kwintsheul 01.09.2014 - Een aantal bewoners rond de Lange Wateringkade maken zich ernstig ongerust over mogelijke wateroverlast...

die zich in de nieuwe situatie na reconstructie zal gaan voordoen. Blijkbaar zijn de doorvoeren in de oude damwand van de Lange Wateringkade richting de Lange Watering weggehaald en wordt de afwatering nu richting de woningen geregeld, circa 1.50 meter uit de woningen en het water wordt middels kolken afgevoerd.

Westland Verstandig heeft hierover de volgende rondvragen voor het College. In hoeverre is de zorg van de bewoners dat zij in de woningen natte voeten gaan krijgen reëel en wat kan het College doen om die zorg weg te nemen? Heeft er in deze wel een deugdelijke communicatie plaatsgevonden en is het niet goed om nogmaals de gevolgen van reconstructie in duidelijke taal uit te leggen?

Voorts was de Lange Wateringkade natuurlijk al krap en aan die krapte is geen einde gekomen en er is heel weinig ruimte bij het passeren van auto’s met fietsverkeer. Ook dat baart vele bewoners aan de Lange Wateringkade zorgen dat er te weinig ruimte is voor die weggebruikers.

Is daarover bij de reconstructie door het College ook nagedacht en is wat aan de huidige situatie te doen?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter