Bewoners willen flitspaal bij kruising Dijkweg/N213

Westland Verstandig

Honselersdijk 01.06.2021 - De Westland Verstandig fractie is door omwonenden van de kruising Dijkweg/Burgemeester Elsenweg benaderd,

die constateren dat na het opknappen van de kruising er veel meer overlast van verkeer is ontstaan. De overlast bestaat uit te hard rijden, straatraces in de nachtelijke uren en veelvuldig door rood rijden. Afgelopen weekend werd een grote overlast ervaren van hele series luidruchtige motoren.

Ook komt het veel voor dat auto’s vol gas richting de groene lichten rijden. Voorts is de verkeersaanduiding erg onduidelijk. Bij de rotonde Boslaan/Burgemeester Elsenweg één kilometer 80 rijden, bij het stoplicht 50 en dan weer één kilometer 80 tot het volgende stoplicht waar een camera is, dus waar iedereen vol op de rem staat.

De bewoners willen graag ook camera’s om het rood licht en de snelheid te monitoren. Zowel de Provincie als de gemeente geven aan dat zij daar niet over gaan, maar beiden kunnen natuurlijk wel een verzoek doen bij het Openbaar Ministerie.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

- Is het College bereid om het Openbaar Ministerie te verzoeken camera’s te plaatsen aan de Dijkweg / Burgemeester Elsenweg zodat een en ander beter gemonitord kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens