Bewoners willen ontsluiting wijk Hoogeland

LPF Westland

Naaldwijk 13.01.2014 - Afgelopen week is er door de bewoners van de wijk Hoogeland een petitie gestart met de titel 'Open de Hoogwerf'.

De wijk Hoogeland is de laatste jaren langzaam tot wasdom gekomen met als gevolg een toename van de verkeersintensiteit. Daar waar er vroeger (voor 2012) 4 ontsluitingsmogelijkheden waren, zijn er nu nog maar 2 mogelijkheden om per auto de wijk te verlaten.

Tijdens de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in begin 2010 zijn er meerdere zienswijzen ingediend door de toenmalige bewoners van de Zuidweg, die allen deze problemen voorzagen. De zienswijzen werden onderbouwd weerlegd, inclusief de maatregel om de Hoogwerf af te sluiten, wat inmiddels ook gebeurd is dmv een zogenaamde poller. Door de maatregelen zouden de verkeersbewegingen binnen de normen blijven en zou door de poller sluipverkeer voorkomen worden.

Het gevaar van sluipverkeer onderkent de fractie van LPF-Westland, maar ook zien wij de noodzaak om de situatie voor de bewoners te verbeteren, ook met het oog op de toekomst wanneer de wijk nog veel groter zal worden met alle gevolgen voor de verkeersintensiteit van dien.

Dit alles resulteert in de volgende vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de situatie ter plaatse en de klachten van de
    bewoners?

2. De genomen besluiten om wegen af te sluiten zijn op basis van cijfers weloverwogen
    genomen; heeft de wethouder de indruk dat de huidige praktijk aansluit op de cijfers
    waarop de besluiten genomen zijn?

3. Ziet de wethouder mogelijkheden om de wijk Hoogeland beter te ontsluiten, zonder
    het risico op sluipverkeer te vergroten?

4. Kan de wethouder bevestigen dat de gemeente in gesprek gaat met de bewoners om
    te kijken of er een werkbare oplossing mogelijk is en de uitkomst van de gesprekken
    te delen met de gemeenteraad?

Namens LPF-Westland,

Cobie Gardien

Dave vd Meer