Braakliggende gemeenteterreinen inzetten voor telen biomassa

Koen Crijns

Westland 14.06.2014 - De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag een door VVD, LPF, Progressief Westland en Westland Verstandig ingebrachte motie aangenomen,...

die het college vraagt te onderzoeken of braakliggende gemeentegronden gebruikt kunnen worden voor het telen van biomassa. Volgens de VVD kunnen de gemeentegronden op die manier nuttig worden ingezet en draagt het bij aan de plannen van de gemeente rond duurzame energie.

Initiatiefnemer van de motie is VVD-raadslid Sander Zuyderwijk. “Het is alom bekend dat Gemeente Westland zeer veel braakliggende gronden in haar bezit heeft. In het bestuursakkoord is afgesproken dat de gemeente voor zo veel mogelijk gronden intensief gaat proberen om deze van een nieuwe bestemming te voorzien en te verkopen. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn: dat is geen proces dat binnen een jaar geregeld is. Voor gronden waarvan verwacht wordt dat ze nog zeker een jaar of vijf of langer braak liggen, is het telen van biomassa een goede bestemming.  De gemeente zou hierin een faciliterende rol moeten spelen en groene ondernemers moeten zoeken die met een dergelijk project aan de slag willen.”

De VVD geeft aan dat het om een zeer beperkte investering gaat die snel terugverdiend kan worden. Zuyderwijk: “de investering om braakliggend terrein geschikt te maken voor teelt van biomassa verdient zich dubbel en dwars terug. Op den duur halen we niet alleen winst uit biomassa, maar het draagt ook nog eens bij aan het behalen van de duurzame doelstellingen.” Nu de motie is aangenomen zal het college dit plan verder gaan onderzoeken. (Foto qsbv.com)