CDA Westland voor behoud van kinderboerderijen

Geplaatst door Westlanders.nu op 18/05/2016 15:33

Westland 18.05.2016 - Vanuit de media hoort CDA Westland berichten over kinderboerderijen die in financiële problemen dreigen te raken. De fractie

vindt dit verontrustend. De boerderijen zijn niet alleen een geliefde ontmoetingsplaats, maar hebben ook een sterk educatief karakter.

'Wij zijn van mening dat financiën geen bedreiging moeten zijn voor het voortbestaan van de Westlandse kinderboerderijen. Het is ons niet duidelijk hoe deze boerderijen vanuit de gemeente worden gefinancierd of anderszins ondersteund.

In het programma Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME) waar Gemeente Westland, scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan voorlichting aan kinderen over natuur, milieu, voeding, glastuinbouw en leefomgeving wordt alleen de Kreekboerderij in ’s-Gravenzande genoemd. (archieffoto)

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1.      Klopt het dat de Westlandse kinderboerderijen vrezen voor hun voortbestaan om financiële redenen 

2.      Kan het college verduidelijken hoe de boerderijen vanuit Gemeente Westland (financieel of anderszins) worden ondersteund?

3.      Kunnen de kinderboerderijen een meer educatief karakter krijgen en zich aansluiten bij het programma van de WNME?

4.      Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre de relaties tussen de kinderboerderijen, de WNME, het basisonderwijs en overige partijen kunnen worden uitgebreid waardoor een verdere, Westlandbrede samenwerking kan worden bereikt.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.'

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer