CDA wil verfraaiing uitstraling kassencomplexen.

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/06/2014 08:17 - Gewijzigd op 21/06/2014 07:21

Westland 20.06.2014 - Tijdens de inspirerende bijdrage van Daan Roosegaarde tijdens de Conferentie Westland Greenport op 19 juni sprak...

hij over de ludieke toepassing van licht in of nabij de glastuinbouwbedrijven. Op dat moment ontstond spontaan de gedachte dat de gevels van het kassencomplex langs de toegangswegen van Westland een prima projectiescherm zouden kunnen zijn voor kunstzinnige, feeërieke verlichting met prikkelende teksten. De beeldkwaliteit van Westland zou daarmee een enorme impuls krijgen, zeker in combinatie met andere, meer traditionele vormen van verfraaiing (zoals gemaaide gazons met bloemenpracht), waarover met LTO al plannen zijn gemaakt.

Nu maken de gevels van de kassen 's avonds - zeker op buitenstaanders - veelal een donkere, sombere indruk, niet passend bij een aantrekkelijk Westland waarover het bestuursakkoord spreekt.

Tevens biedt een dergelijke verlichting de gelegenheid om Westland vanuit een nieuw perspectief op de kaart te zetten, te vergelijken met dorpen elders in Nederland waar in de decembermaanden een route met fraaie kerstverlichtingen heel veel bezoekers trekt of met de Van Gogh-lichtroute rond Nuenen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid dit idee of hiermee vergelijkbare ideeën actief nader uit te (laten) werken, bij voorkeur in samenspraak met inwoners van Westland, culturele instellingen en/of kunstenaars, waarbij uiteraard de milieubepalingen en Hinderwet in acht worden genomen?

2. Zo ja, welke stappen gaat het college vervolgens zetten?

3. Is het college bereid hierbij de aansporing van Daan Roosegaarde om niet bij voorbaat te denken vanuit het "kan niet", "mag niet" en "doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg" toe te passen?

De fractie van CDA Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

P.A. Vreugdenhil