ChristenUnie SGP Westland tekent woonmanifest

Advertorial

Westland 19.03.2019 - Ruimte in Zuid-Holland staat onder druk. Westland staat, net als andere gemeenten in Zuid-Holland komende jaren voor een forse woningbouwopgave.

'Hierbij willen we ruimte voor recreatie en natuur behouden en waar het kan uitbreiden.'

ChristenUnie-lijsttrekker Jacco Schonewille: "Het woonmanifest laat de uitdagingen zien waar de provincie en gemeenten voor staan in de komende periode. Dit is ook iets wat we als provincie samen met gemeenten moeten doen, daarom hebben we fractievoorzitters van gemeenteraden gevraagd mee te tekenen. 

De voorstellen van het manifest zijn de volgende:

1. Kansen op woningen vergroten voor starters en doorstromers

2. Betaalbare woningen voor iedereen

3. Duurzaam gebouwde woningen

4. Groen toevoegen in woonwijken

5. Bouwen rond OV-knooppunten

6. Leegstand herontwikkelen

De volledige tekst  van het manifest is te vinden op de website van ChristenUnie-SGP Westland

Advertorial