Cijfers bevolkingsontwikkeling en -samenstelling in gemeente Westland

Gemeente Westland

Westland 07.02.2024 - Op 8 januari 2024 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Forum voor Democratie over Bevolkingsontwikkeling en bevolkingssamenstelling gemeente Westland.


Inleiding
Forum voor Democratie Westland is voor een hechte en vrije Westlandse samenleving gevormd door een leidende Nederlandse cultuur. Essentieel voor deze samenleving voor nu en in de toekomst is de bevolkingsontwikkeling en de bevolkingssamenstelling van onze gemeente. Op 4 januari 2024 heeft het CBS hierover nieuwe, voorlopige cijfers gepubliceerd. Hierin zijn trends waarneembaar welke zijn gevisualiseerd in de bijlagen met behulp van grafieken. Aan de hand van de trends hebben wij de volgende vragen: De totale bevolking in de gemeente Westland groeit structureel in de periode 2012 t/m 2023. Sterker nog, de groei zelf neemt gemiddeld genomen toe.

Door de huidige bevolkingsontwikkeling zal de bevolkingssamenstelling wijzigen en dit zal een negatief effect hebben op onze leidende cultuur binnen de Westlandse samenleving. De manier hoe wij communiceren middels de Nederlandse taal zal niet meer vanzelfsprekend zijn evenals de manier hoe we met elkaar en onze directe leefomgeving omgaan. Denk hierbij aan de zorg voor ouderen, gehandicapten, dieren en het milieu.

Vragen

- Erkent het college dat de totale bevolking in de gemeente Westland structureel toeneemt en dat de groei zelf gemiddeld genomen toeneemt? 

- Erkent het college dat de groei van de natuurlijke aanwas t.o.v. de totale bevolkingsgroei afneemt en dat de groei van het migratiesaldo t.o.v. de totale bevolkingsgroei toeneemt? 

- Wat is de visie van het college met betrekking tot de bevolkingsontwikkeling en bevolkingssamenstelling in de gemeente Westland? 

- Wat is de visie van het college met betrekking tot de Westlandse cultuur?

- Ziet het college een bedreiging in de afname van natuurlijke aanwas t.o.v. de totale bevolkingsgroei met betrekking tot onze Westlandse cultuur? 

- Is het college bereid om onze Westlandse cultuur te behouden door te stoppen met het faciliteren van massa immigratie vanuit het Rijk?

Reactie
Als het gaat om de bevolkingsontwikkeling, dan zijn dit de feiten:

Het aantal inwoners van Westland is met 1.291 gegroeid van 114.892 per 1 januari 2023 naar 116.183 per 1 januari 2024.

Voor meer informatie over de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling verwijzen wij u naar de gemeentelijke website: Westland in Cijfers - Gemeente Westland

Het college heeft geen sturingsmogelijkheden als het gaat om de bevolkingssamenstelling en doet niet aan bevolkingspolitiek.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Ik heb ook gewed.. waar blijven de reacties?
Ik heb gewed op de reacties.
Stel mij niet teleur!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.