Code oranje of toch rood?

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/08/2013 09:32 - Gewijzigd op 23/08/2013 09:50

Westland 23.08.2013 - Afgelopen week gaf minister Ascher aan dat hij zich grote zorgen maakte over de toestroom van Oost-Europese arbeidsimmigranten naar Nederland.  

Hierbij gaf hij aan zich vooral zorgen te maken over verdringing op de arbeidsmarkt. Opvallend, omdat met name deze problematiek eerst werd ontkend. Eerder al nam LPF-Westland in 2012 het initiatief om schijnconstructies tegen te gaan waarbij Nederlandse bedrijven constructies hebben verzonnen waarbij zij Oost-Europeaanse uitzendbureaus exploiteerden waardoor werknemers ver onder de Nederlandse uurtarieven konden worden ingezet en zo ook de premies en belastingplicht hier kon worden ontdoken.

Code oranje of toch rood?

In Westland is sinds enige tijd de inschrijving van Oost-Europese werknemers in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) een feit. Hierdoor kunnen dan de arbeidsmigranten worden gevolgd en kunnen ook lokale belastingen worden geheven. Een keerzijde aan deze manier van werken is echter wel dat de arbeidsmigranten nadat zij een bepaalde tijd werkzaam zijn geweest in onze gemeente, volgens Europese regels ook recht hebben op uitkeringen en toeslagen.

Wat verder opvalt is dat er inmiddels een grote golf arbeidsmigranten de Nederlandse arbeidsmarkt overspoeld terwijl de werkeloosheid, met name onder de Nederlandse jeugd, schrikbarend toeneemt. Inmiddels worden ook welwillende Nederlandse arbeidskrachten geweigerd door uitzendbureaus die liever inzetten op goedkopere arbeid vanuit Oost-Europa. Uiterst zorgwekkend als nu ook de vakantiebanen voor de jeugd op de tocht komen te staan.

Code oranje of toch rood?

In de zogenaamde GBA-drift van wethouder Weverling, wordt er ook nog eens fors ingezet op huisvesting in zogenaamde Polenhotels, terwijl we onze eigen jeugd op dit moment geen fatsoenlijke woonruimte kunnen geven. Daarbij komt dat wij van mening zijn dat bedrijven zelf het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten moeten oplossen in plaats van dit af te wentelen op de gemeenschap.

Helaas door een amendement van met name CDA, WV en GBW werd volop ingezet op de huidige lijn van huisvesten via zogenaamde Polenhotels en huurhuizen. Gevolg van deze acties is dat vooral de wethouder vaak op TV is, maar dat er wel sociale ontwrichting plaatsvindt in de kernen doordat Oost-Europese werknemers die hier al wat langer werken ook al huurwoningen toegewezen krijgen.

Kortom, het begint uit de hand te lopen. LPF-Westland zet vraagtekens bij de snelheid waarmee de gemeente dit er allemaal wil doorjassen. Fractievoorzitter Dave van der Meer is hierover op WOS-TV in de uitzending van woensdag 21 augustus jl. uitermate duidelijk over. U kunt dit terugzien via: http://bit.ly/1f5Cd6t

Ook in Het Hele Westland van deze week is er aan deze problematiek aandacht geschonken. Onze fractie zal uitermate kritisch met deze problematiek omgaan. Het zal duidelijk zijn dat wij eerst de Westlandse werkzoekenden willen helpen en woningzoekenden willen huisvesten in plaats van in te zetten op huisvesting voor arbeidsmigranten.

Fractie LPF-Westland