College; asielbeleid kabinet niet onverantwoordelijk

College Westland

Westland 01.12.2022 - Op 21 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Forum voor Democratie over "mogelijke dwang voor opname asielzoekers binnen de gemeente Westland".


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De afgelopen week zijn er meerdere gemeenten gedwongen door het kabinet om asielzoekers op te nemen. Burgers en gemeenten van achtereenvolgens Albergen, Purmerend en Nieuwekerk a/d IJssel zijn volledig verrast doordat het Rijk een vergunning heeft afgegeven voor de opvang van asielzoekers zonder overleg, communicatie en toestemming. Het COA heeft een huurovereenkomst gesloten met de hotels van Van der Valk in Purmerend en in Nieuwekerk a/d IJssel) en zelfs een hotel gekocht in Alsbergen.. De raadfracties in desbetreffende gemeenteraden zijn hiermee gepasseerd door het kabinet.

Het kabinet is verantwoordelijk voor zowel de instroom als de verdeling van de hiervoor benodigde asielopvang. De asielinstroom in Nederland blijft echter onverminderd hoog, terwijl er te weinig mankracht is om de asielprocedures snel af te handelen. De ontstane problematiek door het onverantwoordelijke asielbeleid schuift het kabinet volledig door naar de gemeenten. Bij de verdeling van asielzoekers aan de gemeenten houdt het kabinet geen rekening met de voorgaande opvang van asielzoekers en/of vluchtelingen door een gemeente noch het belang van de inwoners binnen de gemeente(**).

Het onverantwoordelijke asielbeleid vanuit het kabinet is een bedreiging voor de leefbaarheid van onze dorpskernen. De gevolgen van het onverantwoordelijke asielbeleid zijn namelijk desastreus en leiden tot; overlast, geweldsdelicten, diefstal tot aanrandingen. Forum voor Democratie Westland maakt zich ernstig zorgen over deze huidige ontwikkelingen en dan met name de mogelijke dwang voor opname asielzoekers binnen de gemeente Westland.

Forum voor Democratie Westland heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

Vraag 1
Is het B&W college bekend met de huidige ontwikkelingen omtrent het passeren van de gemeenten door het kabinet?

Antwoord 1
Ja

Vraag 2
Zo ja, deelt het B&W college de zorgen voor de mogelijke dwang voor opname asielzoekers binnen de gemeente Westland?

Antwoord 2
Op dit moment is er geen sprake van een door het Rijk opgelegde dwang voor het opnemen van asielzoekers in onze gemeente. Daarbij heeft het kabinet op vrijdag 26 augustus 2022 een nieuw pakket aan maatregelen gepresenteerd: de versnelde uitvoeri ng van de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen. De uitwerking, al dan niet gecombineerd met de hiervoor noodzakelijke (nood)wetgeving zal in het najaar gereed zijn. In deze plannen wordt duidelijk hoe het kabinet o.a. met gemeenten gaat samenwerken om de asielketen te ontlasten.

Vraag 3
Is het B&W college bekend met eigendommen of aankomende eigendommen in de vorm van huur of koop inzake onroerend goed van het COA binnen de gemeente Westland?

Antwoord 3
Op dit moment heeft het COA binnen de gemeente Westland, voor zover ons bekend, geen onroerend goed in eigendom en/of gehuurd van derden.

Vraag 4
Houdt het B&W college rekening met het feit dat gevestigde bedrijven in de service industrie binnen de gemeente Westland kwetsbaar zijn voor overnames door het COA als gevolg van de oplopende schulden door de afgelopen lockdowns?

Antwoord 4
In zijn algemeenheid is het college ervan bewust dat er bedrijven kunnen zijn die overgenomen kunnen worden door allerlei partijen/investeerders. Binnen een vrije markt hebben wij hier geen directe invloed op. Wel hebben wij zeggenschap over het verlenen van omgevingsvergunningen.

Vraag 5
Erkent het B&W college dat er sprake is van een onverantwoordelijk asielbeleid door het kabinet en dat de hierdoor ontstane problematiek volledig wordt doorgeschoven naar de gemeenten?

Antwoord 5
Nee, wij willen het beleid van het kabinet niet kwalificeren als onverantwoordelijk.

Vraag 6
Is het B&W college bekend met het feit dat bij dwang voor opname asielzoekers binnen de gemeente Westland er hoogstwaarschijnlijk geen rekening wordt gehouden met de eerdere opvang van Oekraïense vluchtelingen?(**)

Antwoord 6
Het is het college bekend dat de opvang van asielzoekers en de opvang van Oe kraïense vluchtelingen twee verschillende opgaven zijn. Dat de gemeente Westland een extra inspanning geleverd heeft bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne levert geen compensatie op voor de huisvesting van reguliere statushouders en/of de opvang van asielzoekers. De opvang van asielzoekers en de opvang/huisvesting van Oekraïense vluchtelingen verschillen juridisch en financieel van elkaar. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bes cherming van de Europese Unie. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Daarnaast heeft de verplichting tot opvangen van Oekraïense vluchtelingen een wet telijke basis middels toepassing van de (nood)wet verplaatsing bevolking. Op grond van deze wet moeten gemeenten zorgen voor fatsoenlijke opvang, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. De opvang van asielzoekers kent (nog ) geen wettelijke verplichting. De regering werkt momenteel wel aan wetgeving waarin voor gemeenten de verplichting tot het opvangen van asielzoekers wordt geborgd.

Vraag 7
Erkent het B&W college dat dwang voor opname asielzoekers binnen de gemeente West land het vertrouwen van Westlanders in de gemeente verder schaadt(*****)?

Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 2; er is op dit moment geen sprake van een dergelijke situatie.

Vraag 8
Is het B&W college bekend met de gevolgen op de korte en op de langere termijn van onverantwoordelijk asielbeleid?

Antwoord 8
Het college deelt uw appreciatie van het asielbeleid niet en kan derhalve geen antwoord geven op deze vraag.

Reacties (67 reacties geplaatst)

Als je een paar keer hetzelfde artikel herhaalt, krijg je uiteindelijk een zee van duimpjes.
Je moet lid worden van een app groepje
Kan iemand mij vertellen hoe je die website tracker kan downloaden voor dit soort berichten?
Dat is nou ook jammer. Van mij krijgt Berg juist altijd duimpjes omhoog, omdat hij/ zij behoort tot het benijdenswaardige soort mensen dat onbevangen en gedachteloos dingen roept zonder enige kennis van zaken.
Je moet tegenwoordig goed uitkijken wat je zegt. Daarom ga ik echt niet zeggen dat in het Westland racisme hoogtij viert.
het mooiste is dat we het onszelf laten gebeuren, asielbeleid is een wassen neus. lees eens het Marrakechpact / het achterhaalde vluchtelingenverdrag, en zoveel nog meer. Het oplossen is allemaal voor de bühne.
Ik denk dat ik D66 ga stemmen. Als ik zie welke foute figuren er tegen zijn, dan moet
dat wel een goede partij zijn.
Idd Berg. Alles verdwijnt straks, als het zo doorgaat.
Nog een paar jaar dan hebben we niemand meer nodig in dit ooit zo mooie land. Geen boeren ,geen tuinders. Geen contant geld. Alles is dan weg. Met dank aan onze politici en om duimpjes omlaag geef ik niks.
@magere heineken: Jos Roeberding is mijn stiefbroer.
De angst voor de ander.
Voor veel mensen hier is het niet te verdragen, maar Noord- en Zuid Holland zullen straks een grote stad vormen.
De tijden veranderen. De bevolkingssamenstelling ook. Is overal al heel lang bezig. Het is eigenlijk altijd al zo geweest.
Wat kom je toch veel haat tegen hier.
Dat zei je de vorige keer ook al, Franc.
Alleen heette je toen nog Jos.
weg wezen met die zooi het is klaar!!!! wil wel paar centjes sturen en veder zoeken ze het maar uit in die oeki boeki landen. werk zelf drie dagen per week in Den Haag wat een zooi daar ongelofelijk wie zo alle grote steden in Europa.
Ik zie dat onze website tracker goed zijn vruchten afwerpt!
Ik lees over het Oostblok (bestaat niet meer)
"en andere moslimlanden".
IEDEREEN zoekt geluk.
Mensen komen hier naar toe omdat ze in eigen land geen bestaan kunnen opbouwen en dat komt doordat wij nog steeds profijt trekken van wat hun land te bieden heeft. Dus: eerlijk betalen voor wat wij kopen bij de landen waar deze mensen vandaan komen. En daar bovenop: investeren in die landen, zodat zij eindelijk de kans krijgen zich fatsoenlijk te ontwikkelen, met goede gezondheidszorg en onderwijs. In de eerste plaats moeten we de koek eerlijk willen delen.
gelukzoeker uit veilig land? direct op de eerstvolgende vlucht terug.
Uit veilig land? geen onnodig beroep aantekenen meer mogelijk. Dit is enige manier om echte vluchteling wel te helpen en tijdelijk bed en eten te bieden.
Ophouden dus met dat halfzachte gedoe, keuzes maken en snel.
Von waar zit je verstand. Syrië, Congo, Eritrea etc. niet zielig maar in nood. En niet illegaal.
Het lijkt hier meer op selectief deugen.
Alle Oekraïners zijn zielig de rest is illegaal.
We hebben het hier over asielzoekers.
Niet over rondzwervende Egyptenaren, Australiërs, Belgen of Malinezen.
Ik heb een moeder en een dochter in huis gehad. Ze zijn inmiddels al weer terug. En ze hebben de kosten ruimschoots vergoed.
Inno gaf al aan dat hij op een kamertje woont. Er zijn hier riante kastelen zat waar maar twee of drie personen wonen.
Ik denk het niet Maria. Want dat zijn geen asielzoekers,maar illegale vreemdelingen.
Had je zus ook vier van huis en haard verdreven Tunesische of Algerijnse mannen van rond de twintig jaar in huis genomen …
Inno, kijk prima, je zus heeft begrepen wat Ali bedoelt, jijzelf waarschijnlijk niet.

Mijn zus heeft vier Oekraïense van huis en haard verdreven mensen in huis. En dat gaat heel goed. Ze kan het Ali (of Mo) aanbevelen.
Zojuist op de buis: Oekraïense vrouwen in een Nederlands gezin.
De oplossing is heel simpel, als iedereen die vindt dat deze tsunami van gelukszoekers recht hebben om hier te blijven,
neem er een paar in je huis op, draai zelf voor alle kosten op, dan heb je recht van spreken.
Zadel er niet de hele gemeenschap mee op, waarvan het overgrote deel vindt dat het wel een keer genoeg is geweest.

Wat denk je Jos? Dat we staan te juichen om Adi die van mensen die ze nog nooit heeft gezien al weet dat het tuig is? Omdat ze bang waren voor de bommen van je collega extremisten?
Draai het eens om als wij nu daarheen zouden gaan wat denk je dan dat wij ook een huis kregen en een uitkering gratis medische zorg ok denk dat je het eerste vliegtuig terug kan pakken en de groeten maar ja hier is niets te gek
We zullen de problemen op een gezamenlijke manier moeten oplossen.
Dan hebben we niets aan haatzaaiers als Blondie. Of aan draaikontige dreigers als die brallerige pseudo-filosoof.
Dat had ik nou nooit gezocht achter Berg!
Iedereen weet dat de meeste hierheen komen voor een uitkering dus als je dat goed vind moet je lekker links stemmen. Ik stem PVV of FVD.
Trudy, jouw reactie maakt mijn dag. Ik moest er heel hard om lachen. Uiteindelijk in de beginne net als in Tubbergen is er een hoop reuring, dat ebt weg en na een maand hoor je niemand er meer over. Maar onze staatsecretaris spreekt over ‘honderden’ plekken, gaaf land!
Wat een berichten allemaal zeg. Iedereen heeft recht op een goed leven. Als de vluchtelingen denken dat ze het in Nederland het beste zullen krijgen dan snap ik dat ze hierheen komen. Hier is genoeg voor iedereen en we moeten ook alles delen want dat is wel zo eerlijk. Ik heb al 20 jaar een uitkering en ben best bereid daar wat van in te leveren om andere te helpen. En als het echt niet anders kan zou ik misschien wel gaan werken.
Denk dat de pleures uitbreekt als dat hier gebeurt. Maar snap ook niet dat de gemeente de helft van het Carltonhotel heeft afgehuurd, en wij maar meer betalen als burger.

https://www.ad.nl/westland/westland-vangt-meer-vluchtelingen-uit-oekraine-op-in-carlton-hotel-en-elsenbosch~aab54171/
Zal ik het uitleggen in jip en janneke taal oorlogs vluchtelingen helpen ja zodra het vrede is terug lui uit niet oorlogs gebieden oftewel uit veilige landen direkt retour wat is hier mis mee niets
Rechts dat is: geld, nationalisme, wapens, xenofobie, egoïsme, dikke ikke.
Links dat is: eerlijkheid en gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen.
Best Marieke, toen mijn voorouders (onze stamboom gaat, geloof het of niet, terug tot 728 na Chr.) rond 1792 uit Frankrijk via België inLimburg terechtkwamen (Hugenoten), werden ze geenszins met open armen ontvangen.
Vanaf die tijd hebben mijn voorouders echter keihard gewerkt om, zowel als zelfstandigen als in oveheidsdienst, Nederland en z'n toenmalige koloniën te helpen opbouwen.
Sommigen hebben daarvoor zelfs hun leven gegeven in diverse oorlogen.
Daarom meen ik mijn afschuw te mogen uitspreken over de huidige situatie rond de tsunamie van gelukzoekers die ons overvolle landje overspoelt.
Wat nu gebeurt is nog juridisch nog empathisch goed te praten, althans niet wanneer je de moeite neemt je iets breder te informeren dan via de NPO- en aanverwante media.
H.O Stop. soennieten en sjiieten. Dat is zoiets als Feyenoorders die Ajacieden moeten huisvesten.
Westlanders hebben sinds de oprichting geholpen het CDA de regering in te moffelen. Dus nu ook niet lopen wijzen.
Als de PVV er in de jaren 40 was geweest, dan hadden ze als eerste Anne Frank verraden.
Ons app groepje is niet zo gediend van
extreem rechtse kletskoek als die van Adi.
Links is faliekant tegen dit kabinet, maar ook tegen fascistoïde tendenzen zoals vaak hier geplaatst worden.
@Pvv een aanhanger van die opportunisten van het z.g. Polen meldpunt?
Hoezo Maartje, hebben Westlanders het bovengemiddeld goed? Mijn man heeft zich kromgewerkt in de tuinbouw voor een klein salaris ook ik heb gewerkt om ons huis te kunnen betalen. Nu leven we van aow en een leuk pensioen. Mogen we het een beetje fijn hebben? Maar het is niet normaal hoe alles duurder is geworden. En we moeten er maar van uitgaan dat alles nog veel duurder wordt. Waarom? Omdat alles naar Oekraïne gaat. Huppa, weer 65 miljoen extra, van ons geld. Alles gaat naar vluchtelingen en gelukzoekers. Weg ermee.


Nieuwe verkiezingen, zelfde verhaal VVD weer de grootste, weer een minderheidsbelang kabinet . Het feit dat het bericht van Adi zoveel duimpjes omlaag krijgt (ik vraag mijzelf af of er niet iets aan de hand is op de site), onbegrijpelijk. Teveel struisvogels nog in dit land.
Exact @Panhuyzen. Dit is de tijd voor rattige politieke partijen om makkelijk te scoren.
Dubai, moslimland, rijk/welvarend door olie, ruimte te over... ...waarom zegt dat land niet kom maar hier moslimbroeders wij bieden jullie veiligheid.
Nee, een overvol postzegellandje wil weer "het braafste jongetje van de klas" zijn!
Aan de reacties en duimpjes te zien die steun uitdragen aan het asielbeleid blijkt dat de linkse internettrollen nu ook dit gremia gevonden hebben om verwarring te zaaien. De weldenkende Westlander weet dat Nederland tegen dit asielbeleid is…….en hou daar aan vast.
De Italiaanse voorouders van Ernesto waren toch ook blij dat er hier een plekje was?
Wat een belachelijke opmerking plaats jij hier. Om mensen die een andere mening hebben gelijk als zwakzinnige weg te zetten. Je moet je kapot schamen!

Wat betreft het helpen van mensen ben ik uiteraard voor! Ik respecteer leven en mesnen die hulp nodig hebben mogen dat van mij ontvangen.

Ik hoop, beste ernesto dat ook U een beetje respect kan opbrengen voor mensen met een andere mening. Dat is namelijk de basis van een liefdevolle samenleving. Iets wat je ogenschijnlijk ook nastreeft maar je tegenstrijdig weergeeft.
Ik wil even reageren op Maartje, is zou zeggen neem er een aantal in huis dan praat je wel anders.
We hebben wel genoeg van deze kansloze werkschuwe gelukzoekers, ze gaan hun eigen land maar
opbouwen, in plaats van profiteren van onze voorzieningen.
Er zijn parallellen met de moord op Johan de Witt. De populisten zeggen dat er niet geleverd wordt door de regering, dus komen er tribunalen en mogen er koppen rollen. In het rampjaar 1672 trad het handhavend gezag ook nauwelijks op tegen opstandige burgers. Het huisbezoek van boeren doet hier sterk aan denken.
Mensen vnl mannen die hun gezin achterlaten uit zgn " gevaarlijke gebieden" en dan vele veilige landen doorkruisen zijn geen asielzoekers maar gelukzoekers. Daarbij is NL bomvol Zorg is maar eens voor woningen voor autochtonen. Èchte asielzoekers in Europees verband opvangen in de regio. Zodat ze weer terug kunnen om hun land op te bouwen
Naar het "duim-gedrag" onder de reacties te oordelen bestaat er toch een angstig groot percentage inwoners van Westland dat het het eens is met het "asiel-beleid" van onze regering!
Ik houd het er maar op dat het nog een gevolg is van het intensieve gebruik van methyl-bromide om de kassen te ontsmetten totdat dit eind 70-er jaren verboden werd.
Westland was toen het gebied met de meeste verstandelijk gehandicapten van Nederland.....
Ze zijn dom bij die hofvijver en maartje en rutte ik zou zeggen verbouw je zolder en neem er zelf een paar nl is overvol ze kunnen niet eens ons eigen volk huisvesten en deze uit niet oorlogslanden kom binnen welkom een uitkering een huis geen punt
80% van de Oekraïense vluchtelingen is vrouw.
Herberg de verdrevenen. Verraad de vluchtelingen niet.
Jeetje, wat een open deuren vragen.
En daarnaast; diverse vragen kan je wel op antwoorden maar betreft particulier eigendom waar een gemeente niet veel over te zeggen heeft.

Beter presenteert de gemeente de lijst woningzoekende van gemeente Westland en geef die aan regering als zij met een gedwongen opname komen. Vraag dan waar de prioriteit ligt.

Ik begrijp niet dat in den Haag nog steeds niet is doorgedrongen dat er inmiddels veel te veel mensen in Nederland wonen. Ons land is daarvoor veel te klein. Het is de hoogste tijd dat mensen uit veilige landen direct terug gestuurd worden en de instroom van asielzoekers wordt gestopt. Er zijn al geen woningen meer voor oorspronkelijke Nederlanders laat staan voor asielzoekers. Een regering moet in de eerste plaats voor eigen bevolking zorgen. Dat is al jaren niet meer het geval, dat vind ik een kwalijke zaak.
Nou nou nou. FvD Westland gaat er direct al vanuit dat eventuele asielzoekers bij een eventuele opvang in Westland zorgen voor overlast, geweldsdelicten, diefstal tot zelfs aanrandingen. Ze zijn alleen verkrachtingen en moorden nog vergeten op te sommen. Jongens, kom op! Deze mensen zijn huis en haard verloren en zijn ons eeuwig dankbaar voor een dak boven het hoofd, voedsel en veiligheid. Hun hoofd staat helemaal niet naar het rijtje overtredingen welke Forum opsomt. Hier in Westland hebben we het bovengemiddeld goed. Laten we een beetje van die rijkdom delen met onze medemens met wat minder geluk.
Weg met al die lui. Nederland is vol en te klein voor al die opvang. Er is hier al een gebrek aan woningen en ruimte. Valt me op dat ze wel naar het Westen komen maar nooit naar het Oostblok of andere moslimlanden. Opvangen in de eigen regio. En zolang vrouwen een eigen ingang hebben bij de moskee zoals in Naaldwijk is het helemaal belachelijk.
Kijk naar de foto s alleen maar mannen dit zijn geen asielzoekers maar mannen die hier als gelukszoekers naar toe komen met een hoog testosteron gehalte om op Onze vrouwen te jagen en zich agressief te gedragen.
Kortom ze brengen oorlog naar hier,dit zijn gewoon criminelen uit veilige landen die hier naar toe komen omdat ze daar de bak in gaan.
Wij als burgers zouden keihard moeten optreden als dat tuig onze gemeente binnenkomt dat wat er al woont is al erg genoeg werken niet overlast enz enz.
Weg met dat tuig zodat we woonruimte hebben voor die die het wel waard zijn te huisvesten.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.