College geen bezwaar tegen paragliders

College Westland

Monster 12.12.2019 - Op 21 oktober 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over overlast paragliders boven Solleveld en boven het strand van Ter Heijde.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.  

Vragen

1. Is het College bekend met het vliegen van paragliders over de Natura 2000-gebieden in Westland?

2. Is het College bereid om zelf, dan wel bij de bevoegde instantie aan te dringen op het optreden tegen die paragliders?

3. Zeker boven Natura 2000-gebieden en boven onze dorpskernen horen geen paragliders oorzaak te zijn van ergernis en lawaaihinder. Zeker als dat enige tijd aanhoudt, is dat vrij hinderlijk. Is het College het daarmee eens?

4. Welke mogelijkheden heeft het College om op te treden en is het College bereid om die mogelijkheden te gebruiken? 

Foto archief

Antwoord 
Het college van B&W heeft slechts één melding ontvangen van overlast van een paraglider. Uit deze melding valt niet af te leiden dat het om een Natura 2000 gebied gaat. Wij zullen desondanks uw signaal kenbaar maken bij de bevoegde instantie(s).  Zodra de paramotorvlieger ‘los is van de grond’ is er sprake van luchtzijdig gebruik en vanaf dat moment is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het verantwoordelijke bevoegde gezag. De Inspectie Leefomgeving & Transport divisie Luchtvaart en de Nationale Politie Dienst Luchtvaart zien toe op de naleving van de voorschriften.

Bij luchtzijdig gebruik kan he t college niets doen, omdat het daartoe op dat moment geen bevoegdheden heeft. De burgemeester kan slechts een ‘verklaring van geen bezwaar’ geven voor het opstijgen en landen met een paramotor (voetstarters). Daarbij kan hij alleen kijken naar gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. In 2016 is door de burgemeester voor 1 ondernemer een verklaring van geen bezwaar afgegeven.