College onderzoekt doortrekken bus 25 naar Wateringen-Noord

D66 Westland

Wateringen 21.04.2022 - Op 4 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 Westland inzake doortrekken bus 25 naar Wateringen-Noord.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Wateringen-Noord wordt de laatste grote uitbreiding van het dorp Wateringen. De woonwijk tussen de Poeldijkseweg en de grens met Den Haag moet rond de 700 woningen gaan tellen. Openbaar vervoer krijgt een prominente plaats met de afbuiging van HTM-bus 21 van de Erasmusweg door de wijk. Deze bus krijgt als gevolg van een D66-amendement de keerlus van de trams 16 en 17 als eindpunt.

De aanwezigheid van openbaar vervoer is een van de aanleidingen om de parkeernorm te verlagen. Er komen dan minder parkeerplaatsen in de wijk. Volgens D66 Westland kan het openbaar vervoer nog een extra impuls krijgen door het binnen de wijk brengen van het eindpunt van HTM-bus 25 dat nu aan het eind van de Erasmusweg ligt.

Het eindpunt ligt op dit moment op redelijke afstand van de bebouwing en kan vooral 's avonds als sociaal onveilig worden ervaren. Een plaats binnen de woonwijk neemt dat weg, maar geeft de bewoners een directe verbinding met De Stede, Leyweg, Westeinde Ziekenhuis en de binnenstad van Den Haag. De verkeerswethouder van Den Haag is ook voorstander van de verplaatsing van de eindhalte.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college bekend met de eindhalte van HTM-bus 25?

Antwoord 1
Het college is bekend met de eindhalte van HTM bus 25 aan de Erasmusweg.

Vraag 2
Is het college bekend met het D66 Westland eens dat de aanwezigheid van meer openbaarvervoerverbindngen goed is voor de gemeente Westland?

Antwoord 2
Het college is het hiermee eens.

Vraag 3
Hoe staat het college tegenover het idee om het eindpunt van bus 25 te verplaatsen naar Wateringen-Noord?

Antwoord 3
Het college staat positief tegenover dit idee. In het kader van de planontwikkeling W ateringen Noord wordt de inpasbaarheid en haalbaarheid hiervan onderzocht en vindt overleg met de HTM en de MRDH plaats.

Vraag 4
Is het college bereid hierover met (de verkeerswethouder van) de gemeente Den Haag te overleggen?

Antwoord 4
Indien blijkt dat dit inpasbaar en haalbaar is het college hiertoe bereid.

Vraag 5
Is het college bereid om in de bestemmingsplanprocedure de verplaatsing van de eindhalte van bus 25 in het plan en op de kaart op te nemen?

Antwoord 5
Indien dit inpasbaar en haalbaar is, is het college hiertoe bereid.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Voor 1 persoon is het OV gelijk aan brandstofprijs per KM.
Het enige nadeel is de loopafstanden en de wachttijden.
Dat je je ontlasting en behoefte kon doortrekken in de wc dat wist ik wel.
Maar dat je een 🚌 kan doortrekken WOW…
Hoezo Den Haag wil geen uitgang op Erasmusweg? Het is juist gemeente Westland, die zich wil afzonderen van alles wat Den Haag met zich meebrengt. Den Haag heeft wel grotere issues dan waar het Westland meezit, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten voor het Westland.
Het moet ook niet gekker worden. Den Haag wil géén uitgang op de Erasmusweg vanuit de wijk, maar verplaatst wel de eindhaltes daar naartoe.
En de mensen van D66 wassen hun handen in onschuld. Zij krijgen uiteraard geen extra auto's voor hun deur.
Mensen krijg je niet uit de auto en het ov is nu bepaald ook niet goedkoop

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.