College onderzoekt terugplaatsen grenspaal Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 17.03.2018 - In februari heeft het college vragen ontvangen van de fractie D66 over het terugplaatsen van de grenspaal in Kwintsheul.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van het initiatief voor het terugplaatsen van de historische grenspaal in Kwintsheul?

Antwoord 1
Ja, het initiatief is bij het college bekend.

Tentoonstelling

Vraag 2
Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is om een replica van de historische grenspaal te maken, wat de kosten daarvan zijn en op welke plaats de grenspaal zou kunnen komen te staan? Wil het college de uitkomsten van dat onderzoek delen met de raad?

Antwoord 2
Het heeft de voorkeur de originele grenspaal te restaureren en geen replica te laten maken. De Stichting Monumentaal West land is op dit moment aan het onderzoeken wat de kosten daarvoor zijn. Wanneer dit bekend is, kan dit met de raad gedeeld worden.

Vraag 3
Is het college met D66 Westland van mening dat het bewaren van dergelijke (kleine) historische objecten in de openbare ruimte bijdraagt aan historisch besef en mogelijkheden biedt voor het onderwijs in lokale geschiedenis?

Antwoord 3
Ja, daar is het college het mee eens.

Vraag 4 Is het college bereid om op afzienbare termijn een inventarisatie uit te laten voeren naar historische objecten in de openbare ruimte en deze te beschermen en onderhouden, bijvoorbeeld in het kader van de Beheersplannen Openbare Ruimte?

Antwoord 4
Nee, er is een vastgestelde lijst met gemeentelijke monumenten. Mogelijke uitbreiding van deze ijst en de wijze waarop deze historisch waardevolle objecten in - 2 - de openbare ruimte worden beschermd en onderhouden worden meegenomen in de gebiedsgerichte plannen (huidige beheerplannen) die naar verwachting begin 2019 worden vastgesteld.