College; ruimere openstelling gemeentewerven niet nodig

College Westland

Westland 01.07.2020 - Op 1 mei 2020 hebben wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over ruimere openstelling gemeentewerf en eventuele inrichting van een tijdelijke extra locatie.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het College bereid om deze optie serieus te bezien en op korte termijn aan de Raad te berichten wat de kosten daarvan zijn en of het College mogelijkheden ziet?

 

Antwoord 1
Sinds de start van de ‘lockdown’ op 18 maart in verband met Corona is het de eerste weken erg druk geweest bij de milieustraten. Uit veiligheidsoptiek is, om voldoende afstand tussen mensen te kunnen bewaren, het maximaal aantal auto’s tegelijk op de milieustraat beperkt tot 6 in Naaldwijk en 3 in Monster. De bezoekersaantallen waren tot 11 mei iets hoger dan in dezelfde periode in 2019, maar vooral door de genomen Coronamaatregelen liepen de wachttijden op. Die varieerden van 30-60 minuten.

Sinds de heropening van de basisscholen op 11 mei jl. is het beeld op de milieustraten gewijzigd. De bezoekersaantallen zijn wat gedaald (iets lager ook dan dezelfde periode in 2019) en de wachtrijen zijn, ondanks de nog steeds geldende Coronamaatregelen, sterk verkort. Inmiddels variëren de wachttijden van 5 tot 15 minuten. De verwachting is dat het huidige beeld op de milieustraten zich de komende tijd zal continueren.

Gezien de huidige drukte op de milieustraten in Naaldwijk en Monster is het niet nodig om de milieustraten langer of meer open te stellen. Ook zagen en zien wij geen aanleiding om ergens in het Westland een tijdelijke voorziening te plaatsen.