College: verplaatsen huisvesting arbeidsmigranten De Lier geen optie

College Westland

De Lier 29.01.2023 - Op 16 december 2022 heeft het college vragen gesteld gekregen, over de oplossingsmogelijkheid voor de ongewenste situatie om 800 arbeidsmigranten in De Lier te huisvesten.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Voor de duur van 10 jaar heeft het College het eerdere besluit van het vorige College over huisvesting 800 arbeidsmigranten in De Lier -na heroverweging- in stand gelaten. Dit terwijl de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Westland het advies gegeven had een ander besluit te nemen omdat de commissie een aantal bezwaren gegrond verklaarde. In strijd met dat advies -afwijken van dat advies gebeurt praktisch nooit- maar ook in strijd met het coalitieakkoord, beslisten het College en portefeuillehouder Varekamp plotsklaps anders.

Naast andere mogelijke gevolgen betekent dit besluit dat de bezwaarmakers beroep zullen instellen bij de Rechtbank en mogelijk daarna bij de Raad van State. Het gevolg daarvan is dat gedurende de komende jaren gelukkig geen realisering zal en kan plaatsvinden. Dit College heeft blijkbaar niets geleerd van het verleden. Wij betreuren dat! De omwonenden zijn terecht teleurgesteld en de ontwikkelaar moet nog jaren wachten. Wellicht betekent uitstel uiteindelijk afstel. Dus kort en goed, niemand is tevreden. Dat kan en moet anders.

Vraag 1 en 2
Is het College bereid om met de bezwaarmakers en de ontwikkelaar om de tafel te gaan om uit de impasse te komen en alternatieven te bezien met als doel de omwone nden tevreden te stellen en de ontwikkelaar in staat te stellen snel bedden te realiseren? Is het daarbij een optie om het hele plan te verplaatsen naar een ander e locatie waar geen weerstand is, bijvoorbeeld naar het terrein van de Horti Campus , zodat “2 vliegen in 1 klap” geslagen kunnen worden?

Antwoord 1 en 2
Het college is van mening dat er geen impasse is ontstaan. Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarbij het college besloten heeft de vergunning te verlenen. Als er door bezwaarmakers behoefte is aan een gesprek met de gemeente, dan is dat uiteraard mogelijk. Het verplaatsen naar de Horti Campus is geen optie. Initiatiefnemer heeft afspraken over de grond en de plannen zijn ingepast op de locatie aan de Oostbuurtseweg.

Vraag 3
Waarom worden vanuit het College en zeker vanuit de ambtelijke organisatie de 12 initiatieven om arbeidsmigranten te huisvesten op de bedrijven tegengewerkt, althans wordt gedacht in problemen in plaats van oplossingen?

Antwoord 3
Het college heeft, onder voorwaard en, huisvesting op de tuinderspercelen mogelijk gemaakt. De initiatieven die beoordeeld zijn, zijn in een aantal gevallen als wenselijk en haalbaar beoordeeld en zijn teruggekoppeld aan de initiatiefnemer. Voor een aantal initiatieven geldt dat die nog moeten worden beoordeeld en teruggekoppeld. Het beeld dat u schetst dat initiatieven worden tegengewerkt is niet juist.

Reacties (28 reacties geplaatst)

Mijn moeder zei het al ... Met schelden bereik je alleen maar dat je ongeloofwaardig wordt gevonden. En toen kende ze Loe, Poes, Bc en Mo nog niet eens.
Er zijn ook heel veel nederlanders die keihard werken , en vaak ook voor een slecht salaris.
Dat word hier wel eens vergeten. Maar ja alles wat hier naar toe komt is zielig ,of word uitgebuit.
Ik dacht het dieptepunt wel gezien te hebben met Loe. Maar ik had Mo over het hoofd gezien.
Lau die wil zijn mening graag kwijt alleen begrijpt die niet wat er aan de hand is veel geschreeuw weinig wol
Ha ha, onbetaalbaar!
Katje is volgens mij 7 dagen lam van de drank begrijpt weinig zinloze reactie ga maar door
Als wij allemaal ook de werkelozen eens 40 uur per week gaan werken voor het
zelfde loon dan hebben we weinig lege arbeidsplaatsen meer
en vermoedelijk geen arbeidsmigranten meer nodig .
Zet ze allemaal bij het staelduinse bos. Plek zat daar en weinig hinder voor de rest. Zet er een winkel bij en klaar.
Lau ziet het goed. Lezen is niet de sterkste kant van Koppen (sic) snellers als Bc, Loe, Haag, Man en verwanten.
Schrijven ook niet, trouwens. Laat staan empathie of verdieping.
In de krant: "Man mishandeld". Ik kon me daar wel iets bij voorstellen.
Haha ik lig in een deuk om die rare opmerkingen niet een dat ik zeg ja die begrijpt het
Verdeel de mensen over het Westland ,er is plaats genoeg voor 800 werknemers.Niet alleen in De Lier plaatsen ,vraagt om problemen ,die hebben we al genoeg.
Wat lezen we weer goed… Nu schrijft @Man ook niet zo best met zijn “werschuwen nl” maar wat hij bedoelt te zeggen is dat Nederlanders werkschuw zijn en dat die eerst eens aan het werk zouden gezet moeten worden. Enfin, wat doen al die meningen en reacties er feitelijk toe…niets toch?
Eens met onderstaande reacties. Die mensen hebben ook recht op fatsoenlijke woningen en de oostbuurt is een hele geschikte locatie daarvoor.
Ik vind dat die verwende tuinders die werknemers zelf op hun erf moeten huisvesten!
Volledig eens met Lierenaar!!! Asociale voor dik geld uitgekochte ex-tuinders zijn zwaar hypocriet !!!
Nederpel volgens mij begrijp jij niet helemaal wat er bedoeld wordt dus snap jij de inhoud nog steeds niet ach ach
Ik hoop dat ze allemaal binnenkort terug naar huis gaan. Dan zullen we eens zien hoe de arbeidsmoraal hier is.
Man - nog steeds geen idee hoe de vork in de steel zit, o, oh. Nou nou.
Bouw dat complex gewoon. Die klagers/ (oud)tuinders die daar in de omgeving wonen hebben hun knaken verdiend met onder andere dank aan deze arbeidsmigranten dus die moeten helemaal hun mond houden.
De beste plaatsen graag voor de nieuwe hollanders.
Ze werken harder, en zijn veel behulpsaamer.en moeten nette huizen krijgen in de plaatsen waar ze werken.
Dus niet in de stad en met busjes naar hun werk.
Succes.
Peet logisch nadenken lijkt een probleem voor je
@Man! Gelijk heb je! Alles wat je niet ziet zitten te werk stellen! Het liefst in kampen!
Polen en Roemenen werkschuw? Daar kunnen ze hier een puntje aan zuigen!
Volgens kennisen kunnen Oekraïners er ook wat van!
Verplaatsen geen optie wat denk je recht t o het gemeentehuis die speeltuin weg en daar wat portocabine s neerzetten
Je afbeulen in bloedhete kassen voor een fooi
van hatelijke locals mag. Een fatsoenlijk onderkomen kan natuurlijk niet.
Arbeidsmigranten werkschuw? Volgens mijn vader had het in w.o.2 weinig zin om een onderduik adres te zoeken. Ik geloof hem nu.
Kandidaten voor de SS waren waarschijnlijk
zo gevonden.
Gelijk ook zet eerst die werschuwen nl eens aan het werk

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.