College voor behoud van nachtapotheek

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/01/2014 16:38

Naaldwijk 09.01.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het behoud van de nachtapotheek voor spoedgevallen.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

Deelt u onze mening dat een nachtapotheek een basisvoorziening in de gezondheidszorg is?

Antwoord

Wij vinden het onwenselijk als de nachtapotheek uit Westland verdwijnt. Bovendien vinden wij deze ontwikkeling niet passen in de lijn van langdurig zelfstandig thuis wonen. Wij maken ons dan ook oprecht zorgen. Volgens de apotheek hanteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg als richtlijn voor bereikbaarheid van een nachtapotheek dat deze binnen 45 min. met de auto bereikbaar moet zijn. Na navraag heeft de Inspectie aangegeven ernaar te streven binnen vier weken te zeggen of zij deze richtlijn al dan niet gebruikt. Als deze richtlijn wordt gehanteerd, wordt hieraan met beschikbare nachtapotheken in Delft en Den Haag voldaan.

Vraag

Is het college het met GemeenteBelang Westland eens dat een dergelijke voorziening ten alle tijden beschikbaar moet blijven in Westland?

Antwoord

Het college acht het wenselijk dat de nachtapotheek behouden blijft, maar heeft daar geen zeggenschap over. De nachtapotheek valt onder de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is de partij die de nachtapotheek financiert.

Vraag

Indien ja, wil het college aan de Westlandse apothekers deze mening over brengen en hierover met de apothekers in gesprek gaan?

Antwoord

De apothekers hebben ons toegezegd om in overleg met DSW, de huisartsenpost, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en omliggende nachtapotheken te komen tot afspraken, waarbij de volksgezondheid en veiligheid van de patiënten in Westland zijn gewaarborgd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak