College voor grootschalige medicinale teelt van cannabis

College Westland

Westland 04.11.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in september collegevragen gesteld over de medicinale teelt van cannabis.


Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is uw College bereid om zoals in GFActueel wordt beschreven, actief mee te doen in de Europese aanbesteding?

Antwoord 1

De gemeente Westland is geen teler van medicinale cannabis en daarmee ook geen partij om actief mee te doen in de Europese aanbesteding. Wel heeft het college zich recent uitgesproken dat het gecontroleerd legaal telen van medicinale cannabis, met ontheffing van het Ministerie van VWS, zich goed leent voor grootschalige teelt in kassen.

In een kas kan er optimaal geconditioneerd geteeld worden, waardoor voldaan kan worden aan de strenge farmaceutische kwaliteitseisen en de strikte protocollen die bij de productie van medicinale cannabis horen.

Het college stimuleert het bedrijfsleven om de kansen die de markt rond medicinale cannabis biedt te benutten. Het initiatief van Medicana Westland om in coöperatief verband een ontheffing aan te vragen om lokaal medicinale cannabis te telen sluit hier goed op aan. Partijen moeten elkaar hierin vinden en versterken. Hierbij kan er naast de teeltmogelijkheden ook gekeken worden naar het doen van onderzoek gericht op gezondheidsaspecten, de ontwikkeling van productiemogelijkheden en mogelijke toepassingen. Het is met name aan de partijen zelf om hierin het initiatief te nemen.

Als gemeente hebben we in ieder geval een rol op het gebied van veiligheid. Het telen van cannabis en daarmee ook medicinale cannabis kan criminaliteit met zich meebrengen. Om de criminaliteit en vermenging met het illegale circuit te voorkomen, moeten we goede afspraken maken met de telers die medicinale cannabis gaan verbouwen.

Zoals aangegeven wordt de ontheffing voor het telen van medicinale cannabis afgegeven door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC). Dit doen ze voor onderzoeks- en consumptiedoeleinden. Eind oktober 2017 start de Europese aanbesteding op Tendernet voor het telen van medicinale cannabis met betrekking tot de consumptie. BMC geeft aan dat er in principe meerdere bedrijven in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing, maar dat de kans daarop erg klein is. Telers kunnen vaak niet aan de strenge vereisten voldoen. Deze strenge vereisten zijn blijkbaar ook de reden waarom op dit moment Bedrocan de enige teler is in Nederland die medicinale cannabis teelt voor de verkoop via de aangewezen apotheken.

Vraag 2

Is de medicinale wietteelt in één of meerdere bedrijven in Westland niet een mogelijkheid om, eventueel ook middels Patijnenburg, personen met afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid tot het creëren van werk te geven?

Antwoord 2

Wanneer er bedrijven zijn die in aanmerking komen voor een ontheffing voor het telen van medicinale cannabis, staat het hun vrij om voor de productiewerkzaamheden in contact te treden met Patijnenburg. Dit geldt overigens ook voor alle andere ondernemers die werk willen creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vraag 3

Eerder hebben we al gevraagd om het beleid te wijzigen à la onder meer Tilburg en medicinale teelt met een doktersattest mogelijk te maken voor vijf planten en die vijf planten dan ook niet te vernietigen als deze worden aangetroffen, mits aan de voorwaarden voldaan is. Hoever is uw College met het maken van effectief beleid?

Antwoord 3

Het college heeft nog geen standpunt ingenomen met betrekking tot de thuisteelt van medicinale cannabis.

Het initiatiefvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ en het amendement dat thuisteelt van medicinale Cannabis mogelijk maakt zijn op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om hierover een besluit te nemen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel en amendement aanneemt, dan kan de dialoog gestart worden om te bepalen onder welke voorwaarden de gemeente de thuisteelt van medicinale cannabis toe kan staan.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

 

 

Reacties (2 reacties geplaatst)

Jo men, kom maar op..... word het dan goedkoper?
Heel Noord Amerika staat ondertussen al vol met legale wiet-teelt, ook voor recreatief gebruik.
Waar Nederland vroeger nog koploper was op dit gebied, lopen we nu een beetje achter de feiten aan.
Hoe dan ook, goed dat er alsnog stappen gemaakt worden

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.