College voor lespakket vluchtingen bij middelbare scholen

College Westland

Westland 06.01.2017 - De fractie van PvdA Westland heeft in november collegevragen gesteld over het lespakket ‘Vluchtelingen in beeld’ voor middelbare scholen.

Het Rode Kruis en het Humanity House hebben dit gratis lespakket ontwikkeld. In het nieuwe online lespakket Vluchteling in beeld staan de persoonlijke verhalen van vluchtelingen centraal.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen als volgt.

Westland Verstandig; Steeds meer Westlandse wethouders klussen bij

Vraag 1

Is de wethouder met PvdA Westland van mening dat kennis van en begrip voor het verleden van vluchtelingen kan bijdragen aan een succesvolle integratie van onder andere statushouders en hun kinderen ?

Antwoord 1

Wij delen uw mening.

Vraag 2

Is de wethouder bereid om scholen in Westland aan te moedigen dit lespakket in hun onderwijsaanbod op te nemen ?

Antwoord 2

Wij zullen de ISW en Lentiz scholen vragen om serieus naar het lespakket te kijken en te overwegen om het in het vmbo, havo en vwo lesaanbod op te nemen.

Vraag 3

Op welke wijze en welke scholen ?

Antwoord 3

Wij gaan dit onderwerp agenderen voor het eerstvolgend overleg met de Westlandse schoolbesturen op 1 februari aanstaande.

Vraag 4

Wanneer kunnen wij op dit punt actie van de gemeente verwachten?

Antwoord 4

Voor het antwoord verwijzen wij u naar vraag 3. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak