Collegevraag inzake aansluiting nieuwe woonwijk op Oostelijke Randweg

Westland Verstandig

De Lier 14.03.2023 - De WV fractie wordt benaderd door een aantal bewoners van De Lier die aandringen om het aansluiten van een nieuwe woonwijk op de Oostelijke Randweg.


Nu blijven straten zoals de Markenborgh nog te veel belast met het ontsluitingsverkeer en in het verleden zijn andere beloftes gedaan. In ieder geval willen de bewoners graag duidelijkheid hebben.

De vraag is wanneer de knip er komt en alsnog uitvoering gegeven wordt aan de beloftes?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Reacties (1 reactie geplaatst)

Stel dat de knip er komt, dan parkeert iedereen aan de andere kant (markenbkrg) .
Want wij gaan niet om rijden over de lierweg Waar een oplossing is komt er ook weer een uitdaging. Ieder voordeel zijn nadeel, ieder nadeel zijn voordeel. :)

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.